ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2024

«Καταδικασμένοι» νά εἶναι ἀθάνατοι! Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-05-2024 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε σέ βάθος τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως, ὑπῆρξε ὁ ἀποτειχισθείς καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ὅσιος καί…

ΧΡΙCΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023

Θεο-ἐνανθρώπηση καί ἀνθρωπο-ἐνθέωση Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-12-2023 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! Μέσα στήν ἱερά καί κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς μεγίστης Δεσποτικής ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ πιστός, ἐνσυνείδητος καί δή ἀποτειχισθείς Ὀρθόδοξος Χριστιανός αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά δοξάζει…

ΟΙ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-11-2023 Μελετῶντας κανείς τήν Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πού βρίσκεται στό Μηναῖο τοῦ Νοεμβρίου, στίς 8 τοῦ μηνός, διαπιστώνει ὅτι ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν ξεχνᾶ νά παρακαλέσει…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2022

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! (Ἰω. 1, 14) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-12-2022 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε εἰς βάθος τό μυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου,…

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 09-12-2022 Κάθε χρόνο στίς 9 Δεκεμβρίου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης. Δηλαδή, τήν σύλληψη τῆς Παναγίας μας ἀπό τήν μητέρα της, τήν ἁγία Ἄννα. Ἡ ἁγία Ἄννα συνέλαβε τήν Παναγία μας, τήν…

ΟΙ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-11-2022 Μελετῶντας κανείς τήν Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πού βρίσκεται στό Μηναῖο τοῦ Νοεμβρίου, στίς 8 τοῦ μηνός, διαπιστώνει ὅτι ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν ξεχνᾶ νά παρακαλέσει…

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΥΣΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 15-08-2022 Ἡ σημερινή μεγίστη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως, Ἀναστάσεως, Ἀναλήψεως καί ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ της καθέδρας τῆς Κυρίας Θεοτόκου μᾶς παρέχει τήν καταλληλότερη ἀφορμή καί εὐκαιρία, γιά νά παρουσιάσουμε στήν ἀγάπη σας μία ἀκόμη ὀνομασία τῆς…

«ΟΤΙ ΕΠΟΙΗΣΕ ΜΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΑ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ» (Λουκ. 1, 49)

Τά μεγαλεῖα τῆς Θεοτόκου – Ἑόρτιο μήνυμα Δεκαπενταυγούστου 2022 Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Τόν ἀνωτέρω 49ο στίχο ἀπό τό 1ο κεφάλαιο τοῦ κατά Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, πού ἀποτελεῖ μέρος τῆς Θ΄ (9ης) ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου, ἑρμηνεύει μέ σαφήνεια καί ὀξύνοια, γλαφυρότατα…

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 06-08-2022 Μελετῶντας κανείς τό θαυμάσιο, ἐξαίρετο καί ἀντιαιρετικό κείμενο τῆς Ζ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου «Συνοδικό ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας»[1], βρίσκει ἀναφορές, ἀνάμεσα στά ἄλλα, καί στό θέμα τοῦ Φωτός τῆς Μεταμορφώσεως. Ἄρθρο 73 Στά κεφάλαια ἐναντίον τῶν…

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Πρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 03-07-2012 Ὁ Ὅσιος Πατήρ ἡμῶν Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὁ Νάξιος, ὁ ἐξαίρετος καί σοφώτατος αὐτός Μοναχός, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ὑψηλό ὑπόδειγμα μοναχικῆς ἁγιότητος καί κορωνίδα τῆς μορφωτικῆς συμβολῆς καί τῆς πολυποικίλου καί…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!