Blog

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 21-11-2020 Τήν 22α Νοεμβρίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, τοῦ Γέροντος, τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος εἶχε Ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀποδόθηκε σέ ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες καί ἀπέρριπτε τήν…

ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ «ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ – ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 12-11-2012 Ἡ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στά Ἅγια τῶν Ἁγίων εἶναι ὄντως ἕνα καινο­φανές καί μή ἐπαναλαμβανόμενο γεγονός στήν ἱστορία. Καινοφανές μέν, γιατί πρώτη φορά ἐπετράπη σέ γυναίκα…

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἰ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 09-11-2012 Ἡ εἴσοδος τῆς Κυρίας Θεοτόκου στόν νομικό Ναό προξενεῖ στούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἑορτή θαυμασία καί παγκόσμια, ἐπειδή αὐτή ἔγινε μέ παράδοξο τρόπο καί εἶναι ἕνα προοίμιο…

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ : ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΘΥΜΟΥ, ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΣ Η΄ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-03-2020 Τά ἀναθέματα ἐναντίον πάντων τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν τῶν αἱρέσεων περιέχονται στό ἐξαίσιο ὁμολογιακό κείμενο, τό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Συνοδικόν τῆς Ζ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας» καί περιέχει ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ…

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου – Παναγίας Ὀδηγητρίας Λόφου Βώκου Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 10-01-2018 Ὁ ἅγιος Γρηγόριος διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Καλέκα, πρό συνοδικῆς κρίσεως, λόγῳ τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων του. Αὐτό μᾶς τό πληροφορεῖ ὁ…

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 09-03-2017 Ἀπό τήν περίοδο τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στή Μικρά Ἀσία (1353 – 1354) προέκυψαν τρία αἰχμαλωσιακά κείμενα˙ δύο ἐπιστολές γραμμένες ἀπό τόν ἴδιο…

ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΕΝΗ ΑΘΕÏΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                         ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 09-03-2017 Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296-1359), Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/κης, σέ ἐπιστολή του πρός «Τόν εὐλαβέστατον μοναχόν κύρ Διονύσιον» (Ε.Π.Ε., ἔργα Γρηγορίου Παλαμᾶ, 4, 404) γράφει ὅτι τρία…

Ο ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 10-03-2017 Πολύ εὔστοχα καί θεόπνευστα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας προβάλει τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, γιά δεύτερη φορά τήν μορφή τοῦ ἐν…

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 25-07-2016 Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δίνει μεγάλη σημασία στόν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἑτεροθρήσκων[1]. Γι’αὐτό καί ὁλόκληρος ὁ τέταρτος «Περί Ἱερωσύνης» λόγος του εἶναι…

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 12-11-2017 Στίς 12 Νοεμβρίου ἑορτάζουμε τό υπερφυές θαῦμα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος κατά τῶν Λατίνων, διά τοῦ ὁποίου καταισχύνεται γιά μία ἀκόμη φορά ὁ ἀμεταμέλητος καί αἱρετικός Πάπας,…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!