Author: paggelos

Η ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-07-2024 Εἰσαγωγή Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 24-03-2024, μέ τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, δημοσιεύσαμε, ὅπως πράττουμε ἐδῶ καί ἑπτά χρόνια, στό προσωπικό μας κανάλι στό youtube, βίντεο[1] μέ τά Ἀναθέματα. Ἐκτός τῶν ἄλλων ἀναθεμάτων, ἐκφωνήσαμε καί…

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 15-06-2024 1. Τό τῆς προσευχῆς ἐπιχείρημα τῶν οἰκουμενιστῶν Τόσο οἱ οἰκουμενιστές, ὅσο καί οἱ δῆθεν «εὐσεβεῖς» καί «παραδοσιακοί» κληρικοί, θεολόγοι (θολολόγοι) καί λαϊκοί διαλαλοῦν τά τελευταῖα χρόνια μιά περίεργη «ὀρθοδοξία», κατά τήν ὁποία ὁ Θεός ἔχει τά…

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-06-2024 Πρό δεκαπενταετίας περίπου εἴχαμε κάνει μιά μικρή ἔρευνα καί σύγκριση δύο λειτουργικῶν βιβλίων, πού χρησιμοποιοῦνται στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας˙ α) τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, και β) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας…

ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ «ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ – ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 29-05-2024 Μέ ἀφορμή τήν βλάσφημη καί ἄκυρη «χειροτονία» στόν ἱερατικό βαθμό τοῦ διακόνου τῆς γυναικός Angelic Molen ἀπό τόν οἰκουμενιστή μητροπολίτη Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας Σεραφείμ (Κυκκώτη) τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας τήν Ἁγία καί Μεγάλη Πέμπτη 02-05-2024, στήν ἐνορία…

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ» ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΤΟΥ ΕΒΡΑÏΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-05-2024 1. Εἰσαγωγή Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία κατευθύνει καί καθοδηγεῖ τό Πανάγιον καί Τελεταρχικόν Πνεῦμα καί ἡ ὁποία εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»[1], ἐπί 21 αἰῶνες θεωρεῖ τόν Ἰούδα…

ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2024

«Καταδικασμένοι» νά εἶναι ἀθάνατοι! Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-05-2024 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε σέ βάθος τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως, ὑπῆρξε ὁ ἀποτειχισθείς καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ὅσιος καί…

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ : ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΘΥΜΟΥ, ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΣ Η’ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ;

Πρωτοπρεσβύτερος Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-03-2024 Τά ἀναθέματα ἐναντίον πάντων τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν τῶν αἱρέσεων περιέχονται στό ἐξαίσιο ὁμολογιακό κείμενο, τό ὁποῖο ἐπιγράφεται «Συνοδικόν τῆς Ζ΄ Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας» καί περιέχει ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὑπέρ…

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-03-2024 Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς μεγίστης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, θά θέλαμε νά τονίσουμε στήν ἀγάπη σας ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο ὅλοι οἱ πιστοί – καί ἀπαραιτήτως οἱ ἀποτειχισμένοι – νά καταλάβουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ…

ΤΑΞΙΣ ΛΙΤΑΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς λιτανείας ἵστανται πάντες εἰς τὸν σολέα. ΕΝΑΡΞΙΣ Ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων λέγει : «Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν ἁγίων σου πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ὁ Χορὸς :  «᾿Αμήν». Καὶ ὁ…

Ο ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ (ἐκδ. Φῶς ΧΕΕΝ, Ἀθῆναι 2010, σσ. 173-178, 618-635) Μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου, καί πρό τῆς Λειτουργίας, λιτανεύομεν κοινῶς μετά τῶν ἁγίων τοῦ Σταυροῦ ξύλων, καί τῶν σεπτῶν Εἰκόνων, καί ἀπερχόμεθα ἐν τόπῳ…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!