ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ»

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 01-02-2016 Ὁ σύγχρονος ἅγιος τῆς Ἁγιοσαββιτικῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν Ἰουστῖνος Πόποβιτς, τό 1971 ὑπέβαλλε μία ἔκθεση σχετικά μέ τό θέμα τῆς «Πανορθοδόξου Συνόδου» πρός τήν Ἱερά…

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 20-03-2016 Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/κης, ὁ κήρυξ τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος καί θεατής τοῦ ἀκτίστου Φωτός, σέ ὁμιλία[1] του στήν σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζει ὅτι ἄλλο πράγμα εἶναι «ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν»…

ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

«Ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες καί μή ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα» (Α΄ Κορ. 1,10) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 13-08-2016 Στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τήν…

Ο ΑΝΤΙΔΥΤΙΚΟΣ ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                          ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 24-06-2017 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει στίς 24 Ἰουνίου τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἄς ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά μερικές ἀπό τίς…

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»-ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 06-03-2017  Τὸ ἐπίσημο τελικό κείµενο τῆς οἰκουμενιστικῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) µὲ τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον»[1], ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴν ἀσκηθεῖσα καὶ ἀσκουµένη κριτική, εἶναι στὸ σύνολό του προβληματικό, ἀπαράδεκτο,…

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Ἐν Πειραιεῖ 19-02-2019 Εἶναι θλιβερό καί συνάμα ἀποκαρδιωτικό νά διαπιστώνει κανείς ὅτι τό σύγχρονο Ἅγιον Ὄρος, ἀπό κοιτίδα καί λίκνο Ὀρθοδοξίας καί πολιτισμοῦ, ἀπό ἐργαστήριο παραγωγῆς μεγάλων ἀσκητικῶν καί ἡγιασμένων ὁσίων μορφῶν, μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου…

ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟ ΚΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 12-07-2019 Ἡ σύνδεση τοῦ ἀρχαίου καί θεοπαραδότου θεσμοῦ τῆς νηστείας μέ τήν οἰκουμενιστική «σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016) γνώρισε δύο φάσεις. Μία ἄκρως νεωτεριστική καί οἰκουμενιστική καί μία ἐπαναφορά τοῦ θεσμοῦ στίς βιβλικές καί πατερικές του…

Ο ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εἰσήγηση στήν Θεολογική Ἡμερίδα, πού συνδιοργάνωσαν ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» καί ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», μέ θέμα : «Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι, 2 χρόνια μετά….

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ Μ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ˙ ΕΝΑ ΦΛΕΓΟΝ ΑΛΛΑ ΕΛΛΕΙΠΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»

Εἰσήγηση στήν Θεολογική – Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, πού διοργάνωσαν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων καί Πειραιῶς καί ἡ Σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν μέ θέμα : «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ˙ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» πού πραγματοποιήθηκε στόν Πειραιά τήν Τετάρτη…

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ «ΣΥΝΟΔΟ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Ἐν Πειραιεῖ 03-10-2016  Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στίς 2 Ὀκτωβρίου ἑόρτασε τήν μνήμη τοῦ ἐν ἀγίοις πατρός ἡμῶν Κυπριανοῦ ἐπισκόπου Καρχηδόνος τοῦ ἱερομάρτυρος καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!