ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 02-05-2021 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,                               ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στήν 32η μελέτη του «Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου», πού περιέχεται στό βιβλίο του «Πνευματικά Γυμνάσματα»[1], λέγει ὅτι ἔχουμε χρέος νά συγχαροῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό,…

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-04-2013 Μετά ἀπό μικρή ἔρευνα καί σύγκριση δύο λειτουργικῶν βιβλίων, πού χρησιμοποιοῦνται στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ κατανυκτικοῦ «Τριωδίου» καί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος», ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1978, καί συγκεκριμένα…

Η ΟΣΙΑ ΚΑΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ

Πρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος  07-09-2012 Πολλά καί ποικίλα τά ὀνόματα, μέ τά ὁποία ἀναφέρεται ἡ ὁσία Κασιανή στά χειρόγραφα. Κασιανή καί Κασσιανή, Κασία καί Κασσία, Εἰκασία καί Ἰκασία. Στούς βυζαντινούς χρονογράφους ἀναφέρεται ὡς Εἰκασία[1], ὡς Ἰκασία[2] καί ὡς Κασία[3]. Γι’ αὐτό,…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!