ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ˙ ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-01-2013 Σύμφωνα μέ τήν ἀκολουθία τῶν νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν, τήν Κυριακή (ὅποια Κυριακή κρίνει ὁ προεστώς) τῶν μηνῶν Νοεμβρίου, Ἰανουαρίου καί Φεβρουαρίου ἐπιτελοῦμε τήν σύναξη τῶν νέων τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἔχουμε τούς γνωστούς παλαιούς τρεῖς Ἱεράρχες, τόν Μεγάλο…

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 21-01-2018 Εἶναι κατασταλαγμένο ἐκκλησιολογικὸ ἀξίωμα ὅτι ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, καὶ ὄχι ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες αἱρετικοί. Στήν Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει μία ἀρχή, πού λέγει ὅτι ἡ Ἀλήθεια καί ἕνας…

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 20-01-2021 Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Εὐθύμιος ὁ Μέγας, μέ τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του, συνετέλεσε στό νά ἐπιστρέψουν στήν πατρώα εὐσέβεια πολυάριθμοι αἱρετικοί, ὅπως Μανιχαῖοι, Ὠριγενιστές, Ἀρειανοί, Σαβελλιανιστές, Νεστοριανοί καί Εὐτυχιανοί, πού ἀπέρριπταν τίς ἀποφάσεις…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!