ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

13-06-2022

ὅσιος Ἰουστῖνος διέκοψε τήν μνημόνευση τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου Σερβίας κυροῦ Γερμανοῦ (κατά κόσμον Χράνισλαβ Τζόριτς), ὁ ὁποῖος πατριάρχευσε ἀπό τίς 13-09-1958 ἕως τήν 1η-07-1989. Ὁ Πατριάρχης Γερμανός ἐχρημάτισε Πρόεδρος τοῦ προτεσταντικοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων. Ἡ Ἐπιτροπή Ὁμάδας Ἐργασίας DSME τοῦ «Π.Σ.Ε.» συνεδρίασε στό Jongny τῆς Ἐλβετίας τόν Ἰούνιο τοῦ 1971. Ὁ Πατριάρχης Σερβίας συνυπέγραψε μαζί μέ τούς ἄλλους Προέδρους (Πάστορα Visser’t Hooft, ἐπίτιμο Πρόεδρο, Ἐλβετία Γενεύη, Κυρία Kiyoka Cho, Τόκυο Ἰαπωνία, Ἐπίσκοπο Hanns Lilje, Ἀννόβερο Γερμανία) τό ἀντορθόδοξο κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο «Καί ἡ βιαία Πνοή τῆς ἀνανεώσεως θά πνεύσῃ εἰς τό μέγα πεδίον τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί εἰς ἑκάστην τῶν κοινοτήτων αὐτῆς˙ διότι αὖται δέν εἶναι ἁπλαῖ διοικητικαί ἑνότητες, ἀλλ’ ἀποτελοῦν πᾶσαι μέρος τῆς μιᾶς μεγάλης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας».

Μ’αὐτόν τον τρόπο ὁ Πατριάρχης διεκήρυξε ὅτι οἱ κοινότητες, δηλ. οἱ αἱρέσεις, πού μετέχουν τοῦ «Π.Σ.Ε.» ἀποτελοῦν ὅλες μέρος τῆς μιᾶς μεγάλης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας! Κατά τόν Πατριάρχη, ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἁπλῶς μία κοινότητα, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κι αὐτή σύν ταῖς ἄλλαις μέρος τῆς μιᾶς μεγάλης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας! Εἶναι προφανές τό ἐκκλησιολογικό ἔγκλημα τοῦ Πατριάρχου καί ἡ υἱοθέτηση ἐκ μέρους του τῶν προτεσταντικῶν θεωριῶν τῶν κλάδων (branch theory) καί τῆς ἀοράτου καί παγκοσμίου ἐκκλησίας.  

Ἐξαιτίας, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος κατέκρινε τό ἀντορθόδοξο κείμενο τοῦ «Π.Σ.Ε.», ἔπαυσε κάθε ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ τόν κακόδοξο Πατριάρχη καί παρέμεινε στο Ἡσυχαστήριό του, τήν Ἰερά Μονή τοῦ Τσέλιε, προσευχόμενος στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Του[1].


[1] Σχ. βλ. «Ὁ Πατριάρχης Σερβίας λέγει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποτελεῖ μέρος ἄλλης Ἐκκλησίας», ἐν ἐφημερίδᾳ Ὀρθόδοξος Τύπος, ἀρ. φύλλου 144 (15-07-1971).

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!