Ο ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

«Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… τόν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νά βάλουνε δικό τους»

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

13-05-2019

Ἐπί πολλά χρόνια ἐρευνούσαμε νά βροῦμε μία ἔστω μαρτυρία, πού νά προέρχεται ἀπό ἕναν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τόν ξενόφερτο καί ἀντορθόδοξο ρόλο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Μέ τήν Χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας καί τήν ἀνεκτίμητη βοήθεια πολύτιμων συνεργατῶν μας, βρέθηκε ἐπτέλους μία πάρα πολύ σημαντική, φοβερή καί συνάμα τραγική μαρτυρία, πού προέρχεται ἀπό τόν σύγχρονο, δημοφιλή καί διορατικό Ἅγιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, τόν Ὄσιο καί Θεοφόρο Πατέρα ἡμῶν Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, γιά τούς Οἰκουμενικούς Πατριάρχες κυρό Δημήτριο καί Βαρθολομαῖο, τήν ὁποία καί θά παραθέσουμε. Δοξάζουμε τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τόν Ἀναστάντα Κύριό μας καί ἀναπέμπουμε ὕμνους, δεήσεις καί εὐχαριστηρίους προσρήρεις στόν σύγχρονο Ἅγιό μας, Ὅσιο Πορφύριο, γι’αὐτήν τήν ἀνακάλυψη καί ἀποκάλυψη.   

1. Ἡ διήγηση τοῦ ὑποτακτικοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου

Στό βιβλίο μέ τίτλο «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης. Μαρτυρίες», τόμος Β΄, ἔκδοση Ἁγιοπαυλίτικου Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος 2018, στή σελίδα 145, διαβάζουμε τήν ἑξῆς διηγήση ἑνός ὑποτακτικοῦ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου :

«Λίγους μῆνες πρίν τήν κοίμησή του (τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου), καθόμασταν στό Κελλί καί συνομιλούσαμε. Ξαφνικά τίναξε τό κεφάλι πρός τά πίσω καί συνοφρυώθηκε, λέγοντας :

– Ὥωω…!

– Τί ἔπαθες Γέροντα; Τί ἔγινε…;

– Τόν φάγανε…!!!

– Ποιόν φάγανε;

Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… τόν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νά βάλουνε δικό τους.

Ὁ Ἅγιος τό εἶδε τήν ἴδια στιγμή, πού συνέβη. Μετά ἀνακοινώθηκε ἐπίσημα ἡ κοίμησή του».

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κων/λεως (ἐπί 19 ἔτη στόν Θρόνο) κ. κ. Δημήτριος κοιμήθηκε στίς 2 Ὀκτωβρίου 1991, σέ ἡλικία 77 ἐτῶν, μέ διάγνωση : ‘’ὀξύ ἱσχαιμικό ἐπεισόδιο’’. Ἀκριβῶς δύο μῆνες πρίν τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου (2-12-1991).

2. Ἀνάλυση τῆς φράσεως τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου : «Τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη… τόν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νά βάλουνε δικό τους».

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος, λοιπόν, ἐνῶ σωματικῶς βρισκόταν στό Κελλί του μέ τόν ὑποτακτικό του, νοερῶς, μέ τό διορατικό χάρισμα, πού τοῦ δώρισε ὁ Χριστός, βρισκόταν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἔβλεπε τί ἀκριβῶς γινόταν. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εἶναι πολύ νευραλγική, διότι μᾶς πληροφορεῖ γιά δύο πράγματα :

Πρῶτον, ὅτι οἱ Ἀμερικάνοι ‘’φάγανε’’, δηλαδή σκοτώσανε, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό Δημήτριο, ἀφοῦ τοῦ προκάλεσαν ὀξύ ἱσχαιμικό ἐπεισόδιο. Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Πατριάρχης κυρός Δημήτριος προέβη κι αὐτός μέ τή σειρά του σέ ἀπαράδεκτα καί ἀντικανονικά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα. Αὐτά, ὅμως, ἐν σχέσει μέ τά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα ἦταν ἠπιότερα καί γίνονταν, ὄχι ἰδίᾳ βουλῇ καί ἐκουσίᾳ θελήσει τοῦ κυροῦ Δημητρίου, ἀλλά ὑπό τήν ἀσφυκτικότατη πίεση τοῦ περιβάλλοντός του, στό ὁποῖο ἐδέσποζαν ὁ μέγας οἰκουμενιστής, συνοδοιπόρος τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα, Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων Χατζῆς, Γέροντας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος τότε ὡς μητροπολίτης Φιλαδελφείας ἀπό τό 1973 ὡς τό 1990 ὑπῆρξε διευθυντής τοῦ Ἰδιαίτερου Γραφείου τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, κατευθύνων οὐσιαστικῶς τίς κινήσεις τοῦ ταπεινοῦ καί ἁπλοῦ Πατριάρχου. Ὁ Πατριάρχης κυρός Δημήτριος μέ τόν ἤπιο χαρακτήρα του κατάφερε νά μετριάσει καί νά δαμάσει τόν ἤδη καλπάζοντα Οἰκουμενισμό τοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα. Αὐτός, λοιπόν, ἦταν ὁ κύριος λόγος, πού οἱ Ἀμερικανοί τόν ‘’φάγανε’’.

Δεύτερον, – πού εἶναι καί τό σημαντικότερο – ὅτι οἱ Ἀμερικάνοι ἤθελαν μετά τόν Δημήτριο νά βάλουν δικό τους Πατριάρχη. Εἴκοσι μόλις μέρες μετά τήν κοίμηση τοῦ κυροῦ Δημητρίου στίς 2-10-1991, Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔγινε ὁ κ. Βαρθολομαῖος στίς 22-10-1991. Ἄρα, σύμφωνα με τον Ὅσιο Πορφύριο, οἱ Ἀμερικάνοι βάλανε δικό τους Πατριάρχη, δηλαδή τόν Βαρθολομαῖο. Μέ πόνο καί θλίψη διαπιστώνουμε ὅτι δυστυχῶς ὁ μέν κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ Πατριάρχης τῶν Ἀμερικάνων, ὁ Ἀμερικανικός Πατριάρχης, ὁ Ἀμερικανοκίνητος Πατριάρχης, ὁ ἐκλεκτός τῆς Ἀμερικῆς στό πάλαι ποτέ περίπυστο Φανάρι, πού μέχρι τόν 19ο αἰ. ἀποτελοῦσε τήν κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας, τό δέ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχει μεταλλαχθεῖ σέ Ἀμερικανικό προτεκτοράτο.

3. Ἀθηναγόρας : ὁ πρῶτος Ἀμερικανικός Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Βέβαια, δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά μιᾶς τόσο κορυφαίας ὅσο καί καθοριστικῆς ἐκδηλώσεως τοῦ ἐνεργοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἐνασχολήσεως τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς μέ τίς ὑποθέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὑπενθυμίζουμε τήν ἐπιλογή καί ἐπιβολή τό 1948 στόν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μέχρι τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς καί μετέπειτα μεγάλου οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα[1], ὁ ὁποῖος κατέφθασε στό Φανάρι μέ τό ἰδιωτικό ἀεροπλάνο τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς Χάρυ Τρούμαν.

4. Γεγονότα ἀποδεικτικά τῆς πλήρους ταυτίσεως τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ τήν Ἀμερική

Πολλοί, βεβαίως, θά μποροῦσαν νά ὑποστηρίξουν ὅτι εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετος ὁ ἰσχυρισμός ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος εἶναι ὁ δικός τους Πατριάρχης, πού ἤθελαν νά βάλουν οἱ Ἀμερικάνοι. Τό γεγονός, ὅμως, ὅτι ὁ Ὅσιος Πορφύριος μέ τήν φράση «θέλουνε νά βάλουνε τόν δικό τους» ἐννοεῖ τόν νῦν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο συνεπικουρεῖται καί ἐνισχύεται ἀπό πλῆθος ἀτράνταχτων ἀποδείξεων, ἀπό τίς ὁποῖες καταφαίνεται ἡ προώθηση ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τῶν σκοπῶν καί στόχων τῆς Ἀμερικῆς. Ἄς ἀναφέρουμε τίς βασικότερες :

1) Πιστός στήν Ἀμερικανική πολιτική, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέν δίστασε νά δηλώσει τήν ἀπόλυτη ταύτιση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ τήν Ἀμερική. Μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Ἀμερικανό πρεσβευτή στήν Ἀθήνα κ. Ντανιέλ Σπέκχαρντ στίς 14 Μαΐου 2008, δήλωσε : «Καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ἀμερική ὑπηρετοῦν τά ἴδια ἰδανικά τῆς εἰρήνης, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δικαιοσύνης»[2].

2) Οἱ ἀλλεπάλληλες συναντήσεις τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τούς πρώην Προέδρους τῆς Ἀμερικῆς Τζόρτζ Μπούς[3], Μπίλ Κλίντον[4] καί Μπάρακ Ὀμπάμα[5], μέ τόν πρώην Ἀντιπρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς Τζό Μπάιντεν[6], μέ τόν Ἀμερικανό Πρέσβυ στην Ἀθήνα Τζέφρυ Πάιατ[7] κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι στήριξαν παντοειδῶς καί ποικιλοτρόπως τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.

3) Ἡ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στήν Ἑβραϊκή Συναγωγή «Park East Synagogue» στή Νέα Ὑόρκη στίς 28-10-2009, ὅπου μεταξύ ἄλλων ἀπεκάλεσε τήν Συναγωγή εὐλογημένη[8].

4) Ἡ προσφώνηση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στόν Μουχτάρ Κέντ, ἰδιοκτήτη τῆς Coca Cola Enterpises Inc., στήν Ἀτλάντα τῆς Τζώρτζια τῶν Η.Π.Α. στις 29-10-2009, στόν ὁποῖο δώρισε ἕνα Κοράνι, τό ὁποῖο ἀπεκάλεσε ἅγιο[9].

5) Ἡ Κολυμπάρια ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) τελοῦσε ὑπό τόν ἀπόλυτο Ἀμερικανικό ἔλεγχο[10] (ἐντονότατη παρουσίατῶν πρακτόρων δυτικῶν Ὑπηρεσιῶν Πληροφοριῶν, τοῦ ἀμερικανικοῦ στοιχείου, τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου, αὐστηρότατα μέτρα ἀσφαλείας «τύπου CIA»).

6) Τέλος, ἡ δημιουργία τῆς νέας κακοκεφάλου καί σχισματικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὑπό τόν ἀχειροτόνητο καί μή ἔχοντα ἱερωσύνη καί ἀποστολική διαδοχή, σχισματικό ψευδομητροπολίτη Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο, μέ ἀπόλυτη εὐθύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῶν σύν αὐτῷ, οἱ ὁποῖοι ἐντελῶς ἀντικανονικά καί μονομερῶς προέβησαν στήν ἀπόδοση τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας καί τοῦ Τόμου της, ἔτυχε τῆς ἀπολύτου στηρίξεως τοῦ Ἀμερικανικοῦ παράγοντα[11].

5. Ἀπομόνωση : Τό ἀποτέλεσμα τῆς Ἀμερικανικῆς πολιτικῆς τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πού ὑποστήριξε τήν αἵρεση καί τόν Οἰκουμενισμό καί νόμιζε ὅτι ἡ ἀμερικανική στήριξη τόν ἔκανε παντοδύναμο, βρίσκεται τώρα, μόλις περίπου τρία χρόνια μετά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης καί περίπου ἕξι μῆνες μετά τήν ἀπόδοση τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοαυτοκεφαλίας, ἐντελῶς μόνος του, χωρίς καμία Τοπική Ἐκκλησία στό πλευρό του. Ἀλήθεια, ποιά Ὀρθοδοξία, ἐκτός ἀπό τήν ἀμερικανική, ἐκπροσωπεῖ αὐτός, πού δέν τά ἔχει καλά οὔτε μέ τούς Ἕλληνες οὔτε μέ τούς Ρώσους; Ὁ ἀμερικανικός Πατριάρχης μένει μόνος του, ἐκπρόσωπος τῶν ἀντιχρίστων ἀμερικανικῶν καί νατοϊκών συμφερόντων, τά οποία, βέβαια, θά τόν πετάξουν κι αὐτά, ἐφ’ὅσον πλέον δέν ἐκπροσωπεῖ τίποτε καί ἄρα δέν τούς εἶναι χρήσιμος.

Ἑπομένως, ἡ ἀνωτέρω ἀποκαλυπτική μαρτυρία τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη δέν ἀφήνει ἀπολύτως κανένα περιθώριο ἀμφισβητήσεώς της. Αὐτός, πού θά προβεῖ στήν ἀμφισβήτησή της, θά κατατάξει δυστυχῶς τόν ἑαυτό του στήν χορεία τῶν πατρομάχων, ἁγιομάχων καί μεταπατερικῶν.

6. Ἀντίθεση καί σύγκρουση ἤ συμφωνία μεταξύ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου καί τῶν Ὁσίων Παϊσίου Ἁγιορείτου καί Ἰακώβου Τσαλίκη περί τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου;

Πολλοί θά μποροῦσαν νά ὑποστηρίξουν ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἀρνητική ἐναντίον τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μαρτυρία τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου εἶναι μόνο μία καί γι’αὐτό ἀνίσχυρη καί ἀδύναμη, ὑποβοηθούμενοι ἐπίσης καί ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ δύο σύγχρονοι τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Ὅσιοι Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί Ἰάκωβος Τσαλίκης ὁ ἐν Εὐβοίᾳ ἐξεφράσθησαν, ὅπως λέγεται, θετικότατα περί τοῦ προσώπου τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Μήπως, λοιπόν, ἐδῶ ὑπάρχει ἀντίθεση καί σύγκρουση ἀπόψεων ἀνάμεσα στούς τρεῖς αὐτούς συγχρόνους Ἁγίους; Ἄς δοῦμε, ὅμως, ξεχωριστά τίς δύο περιπτώσεις.     

7. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

 Ὁ κ. Βαρθολομαίος ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὄρος ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή καί ἐνθρόνισή του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, δηλαδή λίγο μετά τίς 22-10-1991. Λέγεται ὅτι τότε ο Ὅσιος Παϊσιος εἶπε ὅτι : «Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε αὐτά τά δύσκολα χρόνια τόν καλύτερο Πατριάρχη»[12]. Ἐπίσης, ὑπάρχει ἕνα βίντεο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους στίς 07-11-1992, ὅπου φαίνεται ὅτι ὁ τότε μοναχός Παΐσιος ἀσπάζεται τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο[13]. Ἐπίσης, λέγεται ὅτι τόν Μάιο τοῦ 1994 ὁ Ὅσιος Παϊσιος εἶπε ὅτι «ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἔδωσε ὁ Θεός στήν Ὀρθοδοξία τά τελευταῖα χρόνια»[14]. Τέλος, κυκλοφορεῖ καί μία φωτογραφία τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ τόν Ὅσιο Παϊσιο, πού πολλοί λέγουν ὅτι εἶναι φωτομοντάζ.

8. Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Τσαλίκης γιά τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

Στό βιβλίο τοῦ κ. Στυλιανοῦ Γ. Παπαδόπουλου με τίτλο «Ὁ μακαριστός Ἰάκωβος Τσαλίκης», ἔκδοση Πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος, γράφονται τά κάτωθι :

«Ὁ τότε Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Βαρθολομαῖος στίς 2 Ὀκτώβρη 1989 λειτούργησε στή Μονή τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος. Χάρηκε ἰδιαίτερα ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης καί τοῦ «προφήτεψε» μέ βεβαιότητα, ὅταν ἀκόμη ὁ Πατριάρχης Δημήτριος δέν εἶχε ἰδιαίτερο πρόβλημα ὑγείας :

«Ἐσύ θά γίνεις Πατριάρχης! Θά ποιμάνεις τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί σοῦ εὔχομαι, σάν Πατριάρχης, νά ἐπισκεφτεῖς τό μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαβίδ».

Σέ δύο χρόνια γεννήθηκε πρόβλημα νέου Πατριάρχη. Ὁ ταπεινός Δημήτριος εἶχε κοιμηθεῖ. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991, ὁ Γέροντας Ἰάκωβος ρώτησε τόν π. Π. κι ἔμαθε ὅτι πολλά, γιά τήν ἐκλογή, ἐξαρτῶνται ἀπό τό ἄν ἡ τουρκική κυβέρνηση θ’ ἀφαιρέσει ὀνόματα συνοδικῶν μητροπολιτῶν ἀπό τόν κατάλογο ὑποψηφίων.

Τότε κατέβηκε στό ναό καί προσευχήθηκε στόν ὅσιο Δαβίδ. Βγῆκε καί εἶπε στόν π. Π. :

«Ἐγώ, πάτερ μου, ἔκανα προσευχή στόν Ὅσιο καί του εἶπα : «ἐσύ, ἅγιε Δαβίδ, μ’ ἄκουσες σέ ὅσα ἔχω ζητήσει. Δέν ξέρω τί θά κάνεις, πήγαινε στήν Τουρκία καί μπέρδεψε τούς Τούρκους καί τά χαρτιά τους. Καί φρόντισε νά βγεῖ ὁ πατήρ Βαρθολομαῖος Πατριάρχης»!

Ἀργότερα, ὅταν τοῦ ἀνακοίνωσαν ὅτι ἐξελέγη Πατριάρχης ὁ Βαρθολομαῖος, ἔλαμψε ἀπό χαρά, σηκώθηκε ὄρθιος, ἔκανε τό Σταυρό του καί εἶπε τρεῖς φορές «Δόξα σοί ὁ Θεός»!

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς :

Οἱ ἀνωτέρω δηλώσεις τῶν Ὁσίων Παϊσίου καί Ἰακώβου ἔγιναν τήν περίοδο ἀπό τό 1989 ἕως τό 1994. Αὐτή τήν περίοδο ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας καί νέος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εἶχε ἤδη πραγματοποιήσει τά πρώτα του βήματα πρός τόν Οἰκουμενισμό[15], τά ὁποῖα ἐν συγκρίσει μέ τά ἐν ἔργῳ καί λόγῳ ἀλματώδη οἰκουμενιστικά βήματα (παρουσία Παπῶν στίς θρονικές ἑορτές, συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήκους, οἰκουμενιστικοί διάλογοι, ὑπογραφή κοινῶν κειμένων, ψευδοσύνοδος Κρήτης, Οὐκρανικό ζήτημα), πού πραγματοποίησε ἀπό τότε μέχρι σήμερα, μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς νηπιακά καί μικροῦ βεληνεκοῦς. Φαίνεται ὅτι πιθανόν οἱ Ὅσιοι, ἐπειδή ἀσχολοῦνταν περισσότερο μέ τά μοναχικά τους καθήκοντα, νά μήν γνώριζαν λεπτομερειακῶς τήν μέχρι τότε πορεία τοῦ κ. Βαρθολομαίου καί ἀπό τήν μεγάλη τους ἀγάπη πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ὀρθοδοξία νά διετύπωσαν τά ἀνωτέρω. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἀκόμη καί οἱ Ἅγιοι, πού ὅσο ζοῦσαν ἐπί γῆς δέν θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους ὡς Ἁγίους, δέν κατέχουν τό ἀλάθητο, ἀλλά ἀντιθέτως σέ ἀρκετές ἐκτιμήσεις τους, ὡς ἄνθρωποι, ἔπεσαν ἔξω καί ἔσφαλαν, χωρίς βεβαίως αὐτό νά μειώνει καθόλου τήν ἁγιότητά τους. Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι, ἐάν οἱ Ὅσιοι Παΐσιος καί Ἰάκωβος ζοῦσαν σήμερα καί ἔβλεπαν τά μέχρι τῆς σήμερον οἰκουμενιστικά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁπωσδήποτε θά διαφωνοῦσαν, θά τόν ἤλεγχαν καί θά ἀνασκεύαζαν τίς πρώιμες τοποθετήσεις τους. Ἄλλωστε, ἡ ὅλη πρακτική τοῦ βίου αὐτῶν τῶν συγχρόνων Ἁγίων μαρτυρεῖ περί τῆς ἐμμονῆς στήν ἀποκλειστικότητα καί μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς κιβωτοῦ σωτηρίας, τῆς ἀποφυγῆς τῶν συμπροσευχῶν μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, τῆς μή ἀναγνωρίσεως τῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησιῶν καί τῶν αἱρετικῶν ὡς ἐχόντων ἔγκυρο βάπτισμα, Χάρη, ἀποστολική διαδοχή, ἱερωσύνη καί μυστήρια, γεγονός τό ὁποῖο ἔρχεται σέ σφοδρή ἀντιπαράθεση μέ τό συγκρητιστικό, διαχριστιανικό, διαθρησκειακό καί οἰκουμενιστικό μοντέλο, τό ὁποῖο καλλιεργεῖ καί ἀναπτύσσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Ἑπομένως, θεωροῦμε ὅτι, παρά τήν φαινομενική ἀντίθεση καί σύγκρουση τῶν διατυπωθεισῶν ἐκτιμήσεων περί τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀνάμεσα στόν Ὅσιο Πορφύριο, ἡ μαρτυρία τοῦ ὁποίου τυγχάνει πιό ἀξιόπιστη, καί τούς Ὁσίους Παΐσιο καί Ἰάκωβο, οὐσιαστικά ὑπάρχει συμφωνία ἀνάμεσά του, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τό κοινό Ὀρθόδοξο φρόνημά τους, τούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες τους καί τήν ἀπορριπτική στάση τους ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ[16].       

9. Εὔλογα ἐρωτήματα

Ἔχοντας, λοιπόν, ἀποδείξει τήν ἀμερικανική ἐξάρτηση τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, θά θέλαμε νά θέσουμε τρεῖς εὔλογες ἐρωτήσεις :

α) Οἱ Προκαθήμενοι τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (ἐκτός τοῦ Μόσχας Κυρίλλου), οἱ Ἀρχιεπίσκοποι καί οἱ Μητροπολῖτες τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, οἱ Ἡγούμενοι καί οἱ Ἱερομόναχοι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί τῶν μετοχίων τους καί τῶν Σταυροπηγιακῶν Μονῶν καί οἱ Μητροπολῖτες τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δέν τούς τύπτει ἡ συνείδηση νά μνημονεύουν τοιοῦτον Πατριάρχη κατά τίς ἁγιότατες στιγμές τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων;

β) Δέν θά ἔπρεπε μία Ὀρθόδοξη Σύνοδος καί δή Πανορθόδοξη νά εὐαισθητοποιηθεῖ καί νά ἀσχοληθεῖ ἐπιτέλους μέ τό θέμα «Πατριάρχης Βαρθολομαῖος»;

γ) Δεδομένου ὅτι ἡ Τουρκία καί ὁ Πρόεδρός της Ἐρντογάν βρίσκονται μέν σέ σφοδρότατη σύγκρουση μέ τήν Ἀμερική, τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ, προσεγγίζουν δέ καί συνάπτουν συνεργασία μέ τήν Ρωσία, τό Πατριαρχεῖο τῆς ὁποίας ἔχει προχωρήσει σέ διακοπή κοινωνίας μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί σέ διακοπή μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἐξαιτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος, τί θά πράξει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σέ περίπτωση πού ἡ Τουρκία καί ὁ Ἐρντογάν ζητήσουν τήν ἐκδίωξη τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τήν χώρα τους, λόγῳ τῆς ἀμερικανικῆς ἐξαρτήσεώς του;

Ἐπίλογος 

Κατακλείουμε το παρόν κείμενό μας, καταθέτοντας με πόνο και θλίψη, με ἀλήθεια και ἀγάπη, ὅτι εἶναι πράγματι θλιβερό καί συνάμα τραγικό τό φαινόμενο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης νά ἐργαλειοποιεῖται πρός ὀφελος τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων καί μαζί μ’αὐτόν νά συμπαρασύρεται τόσο τό πάλαι ποτέ περίπυστο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὅσο καί ἡ οἰκουμενική Ὀρθοδοξία μέ ἀπρόβλεπτες καί ζημιογόνες συνέπειες. Εὐχῆς ἔργον καί ἔνθερμη προσευχή μας εἶναι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός μας νά ὁδηγήσει τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὥστε νά ἀποτινάξει ἐπιτέλους τόν ἀμερικανικό, νατοϊκό καί οἰκουμενιστικό ζυγό, νά βασισθεῖ ἀποκελιστικά καί μόνο στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί νά ἀναζητήσει ἔννομες καί ἔνθεες συμμαχίες μέ τά Ὀρθόδοξα κράτη, δημιουργῶντας ἕνα ἰσχυρό διορθόδοξο πόλο, πού θά ἀποτελέσει τό ἀντίπαλον δέος στήν ἀμερικανική, εὐρωπαϊκή καί νατοϊκή πολιτική, πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι δοξαζομένου Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας.  


[1] Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ μέγας Οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης κυρός Ἀθηναγόρας», 19-4-2018, https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_869.html, καί «Λεχθέντα και πραχθέντα τοῦ μεγάλου Οἰκουμενιστοῦ καί μασόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρα», 20-4-2018, https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_854.html

[2] ΑΡΧΙΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, «Ἡ πορεία τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου μέ βάση τήν ὀρθόδοξη πατερική διδασκαλία καί τήν δογματική ἐκκλησιολογική συνείδηση», Ἐν Συνειδήσει˙ Οἰκουμενισμός˙ ἱστορική καί κριτική προσέγγιση, ἔκδ. Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου, Ἅγια Μετέωρα, Ἰούνιος 2009, σ. 45

[3] http://www.kathimerini.gr/113353/article/epikairothta/ellada/ti-syzhthsan-mpoys-kai-var8olomaios

[4] https://www.in.gr/1999/11/18/world/synantisi-oikoymenikoy-patriarxi-kai-mpil-klinton-sto-fanari/

[5] https://www.in.gr/2009/11/03/greece/me-ton-mparak-ompama-synantithike-o-oikoymenikos-patriarxis-sto-leyko-oiko/

[6]https://www.onalert.gr/ellinotourkika/O_Mpainten_sto_Fanari__O_Bartholomaios_mazi_me_ton_Mantela_einai_h_pio_shmantikh_prosopikothta_poy_gnorisa/88248/

[7] https://www.in.gr/2018/06/06/greece/ton-vartholomaio-synantithike-o-paiat/

[8] https://www.youtube.com/watch?v=LOpHM6CYVGs καί ecumenical-patriarch-bartholomew-meets-jewish-leaders-at-the-park-east-synagogue-speech-ellenic-subs.avi 34.17 Mb 13/11/2009, 22:49 καί vartholomaios-speech.pdf 261.24 Kb 14/11/2009, 01:19 καί https://www.schizas.com/site3/images/stories/evraioi/vartholomaios-speech.pdf

[9] https://www.youtube.com/watch?v=vd7R5dfMmm0

[10] Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικός κόσμος ἐπαινεῖ τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης» στήν §7 «Ἀμερική καί ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης», 16-6-2018, https://www.katanixis.gr/2018/06/blog-post_170.html

[11] Σχ. βλ. ἐκπομπή στό διαδικτυακό κανάλι «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV» μέ τίτλο : «Νεώτερες ἐξελίξεις στό Οὐκρανικό ζήτημα», 15-1-2019, https://www.youtube.com/watch?v=5r_mumxZ0Hc

[12] https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/1731-agios-pa%CF%8Asios-o-theos-mas-edose-ton-kalutero-patriarxi

[13] https://www.youtube.com/watch?v=PTlo9QzpYPIhttps://www.youtube.com/watch?v=tgda4o3Ci1U

[14] https://choratouaxoritou.gr/?p=66833

[15] Σχ. βλ. ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, Οἰκουμενιστῶν λεχθέντα καί πραχθε΄ντα Α΄, Λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (μέρος 1ον), 22-4-2019, https://katanixi.gr/2019/04/22/σύναξις-ορθοδόξων-κληρικών-και-μοναχ-2/ καί (μέρος 2ον ), 30-4-2019, https://katanixi.gr/2019/04/30/σύναξις-ορθοδόξων-κληρικών-και-μοναχ-3/

[16] Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», ἐν περιοδικῷ Θεοδρομία ΙΖ2 (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2015) 291-298 καί «Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι Ἰάκωβος Τσαλίκης καί Ἀμφιλόχιος Μακρής πολέμιοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ», 12-9-2018, https://www.katanixis.gr/2018/09/blog-post_18.html

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!