ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 29-10-2019 

Ἐπειδή τόν τελευταῖο καιρό κυκλοφορήθηκαν πολλές ψευδεῖς εἰδήσεις (fake news) καί ὑπῆρξε μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά μέ τήν ἀκούσια ἀπόλυσή μου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς, γι’αὐτό μέ τό παρόν κείμενο ἐπιθυμῶ νά ἐνημερώσω σχετικῶς τά πνευματικά μου τέκνα, τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί συλλειτουργούς ἐν Κυρίῳ, τούς συνεργάτες μου καί ὅσους μέ γνωρίζουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἤ μέσῳ τοῦ διαδικτύου. Τό κείμενο περιλαμβάνει τίς ἑξῆς ἑνότητες : 1) Τά ἀληθή γεγονότα, 2) Τό πρωτοφανές ἀπολυτήριο, καί τόν ἐπίλογο. 

Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς θά πρέπει νά διευκρινισθεῖ ὅτι τά ὅσα θά λεχθοῦν στή συνέχεια, γράφονται μέ πόνο καρδίας καί ὄχι ἀπό κάποια προσωπική ἐμπάθεια καί μίσος πρός τά σεβαστά πρόσωπα τοῦ Σεβ. Μητρ. Πειραιῶς καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου. Σκοπός μου δέν εἶναι νά θιγοῦν τά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἀγαποῦμε ἐν Χριστῷ, ἀλλά νά δοθοῦν οἱ πραγματικές διαστάσεις τῶν γεγονότων τῆς ἀκουσίας ἀπολύσεώς μου. 

Ἐπίσης, διευκρινίζω ὅτι, παρ’ὅλο πού τά γεγονότα, πού περιγράφονται στό παρόν κείμενο, ἔλαβαν χώρα στά τέλη Αὐγούστου, ἐντούτοις θεώρησα σωστό καί διακριτικό νά μήν δημοσιευθεῖ τό παρόν κείμενο ἑκεῖνο τό χρονικό διάστημα, διότι ὑπῆρχαν ἄλλα θέματα σημαντικότερα, ὅπως α) τό μεῖζον θέμα τῆς ἀναγνωρίσεως ἤ μή τῆς Οὐκρανικῆς ψευδοαυτοκεφαλίας ἀπό τήν Δ.Ι.Σ. (28-08-2019) καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (12-10-2109), β) τό συλλείτουργο τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο στον Ἱ. Ν. Παναγίας Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης μέ τήν μνημόνευση τοῦ ψευδομητροπολίτη Κιέβου Ἐπιφανίου (19-10-2019), καί γ) ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος (19/22-10-2019). Ἀφοῦ, λοιπόν, παρῆλθαν ὅλα τά ἀνωτέρω, θεώρησα πλέον σωστό ὄτι ἐπέστη τώρα ὁ καιρός τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος κειμένου.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!