Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

21-11-2020

Τήν 22α Νοεμβρίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ Τσαλίκη, τοῦ Γέροντος, τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ.

Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος εἶχε Ὀρθόδοξο φρόνημα, ἀποδόθηκε σέ ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες καί ἀπέρριπτε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Τά παραπάνω μπορεῖ εὔκολα νά διαπιστώσει κανείς, ἄν διαβάσει τό βιβλίο τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Κωστώφ μέ τίτλο «Ἀντιαιρετικά ἐφόδια, ὄχι νά ἐκτρέφουμε, ἀλλά νά ἐκτρέπουμε τήν αίρεση», σελίδες 55-56.

Σ’ αὐτό καταγράφονται τά ἑξῆς τρία περιστατικά : 

Α) Διηγεῖται ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης : «Κάποτε ἐπισκέφθηκε τὸ Μοναστήρι μας ἕνας Προτεστάντης πάστορας. Ὅταν μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος εἶναι «ἱερέας» τῶν Προτεσταντῶν, τὸν πλησιάσαμε καὶ τὸν ξεναγήσαμε στὸ Μοναστήρι μας. Μετά, εἶπα νὰ ἑτοιμάσουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο φαγητό. Ἐγὼ δὲν κάθησα μαζί του στὸ τραπέζι, ἀλλὰ ἀποσύρθηκα στὸ κελί μου. Διότι, αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ τάξις. Οἱ Πατέρες ἀπαγορεύουν τὴ συμπροσευχὴ ποὺ προηγεῖται τῆς κοινῆς τραπέζης».

Β) Σὲ ἄλλη περίπτωση ἐπισκέφθηκαν τὸ Μοναστήρι δύο ἁγιορεῖτες ἱερομόναχοι καὶ μιὰ ἡλικιωμένη κυρία, Παπική, ρωσικῆς καταγωγῆς, ποὺ εἶχε ἀποφασίσει νὰ γίνει Ὀρθόδοξη. Ὅταν στὸν Γέροντα ἀναφέρθηκε ὅτι, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, στὰ ἄτομα αὐτὰ εἶναι ἀρκετό το μυστήριο τοῦ Χρίσματος, χωρὶς τὸ Βάπτισμα, ὁ Γέροντας εἶπε : «Δὲν γνωρίζω τί ἀποφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Ἐκεῖνο, ποὺ γνωρίζω, εἶναι ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο λέει : «ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεῖς σωθήσεται» ». Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται κανονικά το μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος.

Γ) Καὶ σὲ ἕνα τρίτο περιστατικὸ ἑνὸς Παπικοῦ, ποὺ θέλησε νὰ βαπτισθεῖ, ἀφοῦ ὁ Γέροντας τὸν προέτρεψε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν ἐπίσκοπό τῆς περιοχῆς του, ἀπ’ ὅπου ἐπέστρεψε μὲ τὴν σύσταση ὅτι δὲν χρειάζεται βάπτισμα, ἀλλά μόνο χρίσμα, χωρὶς νὰ σχολιάσει τὴν παραπάνω ἀντιμετώπιση, ἔφερε μία μεγάλη κολυμβήθρα στὸ Μοναστήρι καί, βοηθούμενος ἀπὸ ἕνα Ἀρχιμανδρίτη, πνευματικό του τέκνο, βάπτισε κανονικὰ τὸν ἐν λόγῳ ἄνθρωπο στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

Στό βιβλίο τοῦ κ. Στυλιανοῦ Γ. Παπαδόπουλου μέ τίτλο «Ὁ μακαριστός Ἰάκωβος Τσαλίκης», ἔκδοση Πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος, γράφονται τά κάτωθι :

«Ὁ τότε Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Βαρθολομαῖος στίς 2 Ὀκτώβρη 1989 λειτούργησε στήν Μονή τοῦ Ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος. Χάρηκε ἰδιαίτερα ὁ Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης καί τοῦ «προφήτεψε» μέ βεβαιότητα, ὅταν ἀκόμη ὁ Πατριάρχης Δημήτριος δέν εἶχε ἰδιαίτερο πρόβλημα ὑγείας : «Ἐσύ θά γίνεις Πατριάρχης! Θά ποιμάνεις τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί σοῦ εὔχομαι, σάν Πατριάρχης, νά ἐπισκεφτεῖς τό μοναστήρι τοῦ Ὁσίου Δαβίδ».

Σέ δύο χρόνια γεννήθηκε πρόβλημα νέου Πατριάρχη. Ὁ ταπεινός Δημήτριος εἶχε κοιμηθεῖ. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1991, ὁ Γέροντας Ἰάκωβος ρώτησε τόν π. Π. κι ἔμαθε ὅτι πολλά, γιά τήν ἐκλογή, ἐξαρτῶνται ἀπό τό ἄν ἡ τουρκική κυβέρνηση θ’ ἀφαιρέσει ὀνόματα συνοδικῶν μητροπολιτῶν ἀπό τόν κατάλογο ὑποψηφίων.

Τότε κατέβηκε στό Ναό καί προσευχήθηκε στόν ὅσιο Δαβίδ. Βγῆκε καί εἶπε στόν π. Π. : «Ἐγώ, πάτερ μου, ἔκανα προσευχή στόν Ὅσιο καί του εἶπα : «Εσύ, ἅγιε Δαβίδ, μ’ ἄκουσες σέ ὅσα ἔχω ζητήσει. Δέν ξέρω τί θά κάνεις, πήγαινε στήν Τουρκία καί μπέρδεψε τούς Τούρκους καί τά χαρτιά τους. Καί φρόντισε νά βγεῖ ὁ πατήρ Βαρθολομαῖος Πατριάρχης»!

Ἀργότερα, ὅταν τοῦ ἀνακοίνωσαν ὅτι ἐξελέγη Πατριάρχης ὁ Βαρθολομαῖος, ἔλαμψε ἀπό χαρά, σηκώθηκε ὄρθιος, ἔκανε τό Σταυρό του καί εἶπε τρεῖς φορές «Δόξα σοί ὁ Θεός»!

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς :

Οἱ ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ ὁσίου Ἰακώβου ἔγιναν τό 1989. Τότε ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας καί νέος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εἶχε ἤδη πραγματοποιήσει τά πρώτα του βήματα πρός τόν Οἰκουμενισμό[1], τά ὁποῖα ἐν συγκρίσει μέ τά ἐν ἔργῳ καί λόγῳ ἀλματώδη οἰκουμενιστικά βήματα (παρουσία Παπῶν στίς θρονικές ἑορτές, συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήκους, οἰκουμενιστικοί διάλογοι, ὑπογραφή κοινῶν κειμένων, ψευδοσύνοδος Κρήτης, Οὐκρανικό ζήτημα), πού πραγματοποίησε ἀπό τότε μέχρι σήμερα, μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς νηπιακά καί μικροῦ βεληνεκοῦς. Φαίνεται ὅτι πιθανόν ὁ Ὅσιος, ἐπειδή ἀσχολοῦνταν περισσότερο μέ τά μοναχικά του καθήκοντα, νά μήν γνώριζε λεπτομερειακῶς τήν μέχρι τότε πορεία τοῦ κ. Βαρθολομαίου καί ἀπό τήν μεγάλη του ἀγάπη πρός τόν θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τήν Ὀρθοδοξία νά διετύπωσε τά ἀνωτέρω. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἀκόμη καί οἱ Ἅγιοι, πού ὅσο ζοῦσαν ἐπί γῆς δέν θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους ὡς Ἁγίους, δέν κατέχουν τό ἀλάθητο, ἀλλά ἀντιθέτως σέ ἀρκετές ἐκτιμήσεις τους, ὡς ἄνθρωποι, ἔπεσαν ἔξω καί ἔσφαλαν, χωρίς βεβαίως αὐτό νά μειώνει καθόλου τήν ἁγιότητά τους. Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι, ἐάν ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ζοῦσε σήμερα καί ἔβλεπε τά μέχρι τῆς σήμερον οἰκουμενιστικά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁπωσδήποτε θά διαφωνοῦσε, θά τόν ἤλεγχε καί θά ἀνασκεύαζε τίς πρώιμες τοποθετήσεις του. Ἄλλωστε, ἡ ὅλη πρακτική τοῦ βίου τοῦ συγχρόνου αὐτοῦ Ἁγίου μαρτυρεῖ περί τῆς ἐμμονῆς στήν ἀποκλειστικότητα καί μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς κιβωτοῦ σωτηρίας, τῆς ἀποφυγῆς τῶν συμπροσευχῶν μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, τῆς μή ἀναγνωρίσεως τῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησιῶν καί τῶν αἱρετικῶν ὡς ἐχόντων ἔγκυρο βάπτισμα, Χάρι, ἀποστολική διαδοχή, ἱερωσύνη καί μυστήρια, γεγονός τό ὁποῖο ἔρχεται σέ σφοδρή ἀντιπαράθεση μέ τό συγκρητιστικό, διαχριστιανικό, διαθρησκειακό καί οἰκουμενιστικό μοντέλο, τό ὁποῖο καλλιεργεῖ καί ἀναπτύσσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Ἄς παρακαλέσουμε, λοιπόν, τόν σήμερα ἑορτάζοντα ὅσιο Ἰάκωβο νά μᾶς παρέχει τά αντιαιρετικά ἐφόδια, ὄχι γιά νά ἐκτρέφουμε, ἀλλά γιά νά ἐκτρέπουμε τήν αἵρεση. Τίς πρεσβείες του νά ἔχουμε. Ἀμήν!


[1] Σχ. βλ. ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, Οἰκουμενιστῶν λεχθέντα καί πραχθε΄ντα Α΄, Λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (μέρος 1ον), 22-4-2019, https://katanixi.gr/2019/04/22/σύναξις-ορθοδόξων-κληρικών-και-μοναχ-2/ καί (μέρος 2ον ), 30-4-2019, https://katanixi.gr/2019/04/30/σύναξις-ορθοδόξων-κληρικών-και-μοναχ-3/

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!