2018

24 Οκτωβρίου, 2020
1.Κήρυγμα αγίου Γεωργίου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς, 23-4-2018
2.ΚΗΡΥΓΜΑ Η ΤΙΜΗ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 9-8-2018
3.ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ=ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 2-8-2018
4.ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7-8-2018
5.ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 5-8-2018
6.Κήρυγμα περί Γ΄ Αγίας καί Οικουμενικής Συνόδου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς, 9-9-2018
7.Κήρυγμα Σάββατο του Λαζάρου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου, 31-3-2018
8.ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ, 23-9-2018
9.Κήρυγμα Υπαπαντής, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς, 2-2-2018
10.Κήρυγμα περί της Θ΄ Αγίας καί Οικουμενικής Συνόδου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς 4-3-2018
11.ΚΥΡΗΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 15-7-2018
12.Κήρυγμα Γενεθλίου της Θεοτόκου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς, 8-9-2018
13.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 25-11-2018
14.Κήρυγμα Αγίας καί Μεγάλης Παρασκευής, Παλαιοί σταυρωτές καί σύγχρονοι ανασταυρωτές, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου, 6-4-2018
15.Κήρυγμα Αγίας καί Μεγάλης Πέμπτης, Περί θείας Κοινωνίας, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου 5-4-2018
16.Κήρυγμα αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς 7-1-2018
17.Κήρυγμα Αγίου Πνεύματος, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς, 28-5-2018
18.Κήρυγμα αγίων Πατέρων Η΄ Οικ. Συν. Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου, 11-2-2018
19.Κήρυγμα Αγίας καί Μεγάλης Τετάρτης, Σύγχρονοι Ἰούδες, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου 4-4-2018
20.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 18-11-2018
21.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 4-11-2018
22.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 16-12-2018
23.Κήρυγμα Β΄ Χαιρετισμών, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς 2-3-2018
24.ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 16-9-2018
25.Κήρυγμα Θεοφανείων 2018, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς 6-1-2018
26.ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝ., ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 14-10-2018
27.ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ, ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 30-9-2018
28.Κήρυγμα Κυριακή Δ΄ Νηστειών, Περί οσίου Ιωάννου Σιναίτου, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς 18-3-2018
Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!