2017

30 Οκτωβρίου, 2020
1.Κήρυγμα 28ης Οκτωβρίου 2017, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου
2.Κήρυγμα Α΄ Χαιρετισμών, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 3-3-2017
3.Κήρυγμα Αγίας καί Μεγάλης Παρασκευής πρωί, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 14-4-2017
4.Κήρυγμα Αγίας καί Μεγάλης Πέμπτης βράδυ, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως 13-4-2017
5.Κήρυγμα Αγίας και Μεγάλης Τρίτης, Ερμηνεία στήν παραβολή των ταλάντων, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 11-4-2017
6.Κήρυγμα αγίας Παρασκευής, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς, 26-7-2017
7.Κήρυγμα Αγίου Κωνσταντίνου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 21-5-2017
8.Κήρυγμα αγίου Φανουρίου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως 26-8-2017
9.Κήρυγμα αγίου Φανουρίου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως 27-8-2017
10.Κήρυγμα αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Η θέση του για το Ισλάμ 1, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 15-3-2017
11.Κήρυγμα αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Η θέση του γιά τό Ισλάμ 2, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 17-3-2017
12.Κήρυγμα αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τα τρία γένη αθείας, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 12-3-2017
13.Κήρυγμα Αγίου καί Μεγάλου Σαββάτου, Περί του Αγίου Φωτός, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 15-4-2017
14.Κήρυγμα αγίου Παντελεήμονος, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 27-7-2017
15.Κήρυγμα Ακαθίστου Ύμνου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 1-4-2017
16.Κήρυγμα Αναλήψεως, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 24-5-2017
17.Κήρυγμα Β΄ Χαιρετισμών, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 10-3-2017
18.Κήρυγμα Εγέρσεως Λαζάρου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 8-4-2017
19.Κήρυγμα Αποδόσεως Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 23-8-2017
20.Κήρυγμα Αποτομής κεφαλής αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 29-8-2017
21.Κήρυγμα Γ΄ Χαιρετισμών, Περί ομοιοπαθητικής, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 17-3-2017
22.Κήρυγμα Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 24-6-2017
23.Κήρυγμα Κυριακή μετά τήν Ύψωσιν, Μνήμη αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 17-9-2017
24.Κήρυγμα Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 26-3-2017
25.Κήρυγμα Θεοφανείων, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 6-1-2017
26.Κήρυγμα Κυριακή Β΄ Λουκά, Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, Γοργουπήκοος, Θρησκευτικά, Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου 1-10-2017
27.Κήρυγμα Κυριακή Β΄ Ματθαίου, Τό Ν.Π.Σ. του ΜτΘ, Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Νέας Καλλιπόλεως Πειραιώς 18-6-2017
28.Κήρυγμα Κυριακή Δ΄ Λουκά, Σύγκριση Ζ΄ Οικ. Συν. με ψευδοσύνοδο Κρήτης, Ι.Ν.Εισοδίων Θεοτόκου Λόφου Βώκου, 15-10-2017
29.Κήρυγμα Κυριακή Ε΄ Λουκά, Η μετά θάνατον ζωή, Ι. Ν. Εισοδιων της Θεοτόκου Λόφου Βώκου Πειραιώς, 5-11-2017
Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!