2019

29 Οκτωβρίου, 2020
1.ΚΥΡΗΓΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 16-6-2019
2.ΚΗΡΥΓΜΑ Δ΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 14-7-2019
3.ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 6-8-2019
4.ΚΗΡΥΓΜΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 11-8-2019
5.ΚΥΡΗΓΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 24-2-2019
6.ΚΗΡΥΓΜΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, 28-10-2019
7.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΘΙΑΝΙΚΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 7-12-2019
8.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 6-10-2019
9.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΒΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 20-10-2019
10.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 6-12-2019
11.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 17-11-2019
12.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΩΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ, 27-10-2019
13.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΟΧΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 3-2-2019
14.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΩΝ 7 ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΕΦΕΣΩ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4-8-2019
15.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 30-6-2019
16.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 7-7-2019
17.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 13-10-2019
18.ΚΗΡΥΓΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2019, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
19.ΚΗΡΥΓΜΑ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΕΝ ΚΙΜΩΛΩ, Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΩΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 5-10-2019
20.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 20-10-2019
21.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 3-11-2019
22.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 27-1-2019
23.ΚΗΡΥΓΜΑ Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΡΒΟΡΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Ι. Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 22-3-2019
24.ΚΗΡΥΓΜΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 13-10-2019
25.ΚΗΡΥΓΜΑ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΘΙΑΝΙΚΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ, 12-10-2019
Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!