ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ : ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ”ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ” ΤΟ 1977

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 13-06-2022 Πανιερώτατε[1], Προσφάτως ἐπραγματοποιήθη ἐν Σαμπεζύ τῆς Γενεύης ἡ «Πρώτη Προσυνοδική Διάσκεψις» (21-28 Νοεμβρίου 1976). Λαβὼν εἰς χεῖρας καὶ μελετήσας τὰ Πρακτικὰ καὶ τὰς Ἀποφάσεις τῆς Διασκέψεως ταύτης, αἰσθάνομαι τὴν εὐαγγελικὴν ἀνάγκην, ὅπως, κατὰ τὴν συνείδησίν μου,…

ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ : ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ» ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΣΕΡΒΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ 1971

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Καταχωρῆται ἐν συνεχείᾳ ἡ ἱστορικὴ ἔκθεσις τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς «Πανορθοδόξου Συνόδου», τὴν ὁποίαν ὑπέβαλε τῷ 1971 πρὸς τὴν Ἱεράν Σύνοδον τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας[1]. Ἡ ἔκθεσις αὕτη ἀποτελεῖ κείμενον λαμπρᾶς σημερινῆς ὀρθοδόξου…

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 20-03-2016 Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/κης, ὁ κήρυξ τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος καί θεατής τοῦ ἀκτίστου Φωτός, σέ ὁμιλία[1] του στήν σημερινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζει ὅτι ἄλλο πράγμα εἶναι «ἡ πίστις εἰς τόν Θεόν»…

ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

«Ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες καί μή ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα» (Α΄ Κορ. 1,10) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 13-08-2016 Στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τήν…

Ο ΑΝΤΙΔΥΤΙΚΟΣ ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                          ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 24-06-2017 Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει στίς 24 Ἰουνίου τήν μνήμη τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ἄς ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά μερικές ἀπό τίς…

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ, ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»-ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 06-03-2017  Τὸ ἐπίσημο τελικό κείµενο τῆς οἰκουμενιστικῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) µὲ τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσµον»[1], ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὴν ἀσκηθεῖσα καὶ ἀσκουµένη κριτική, εἶναι στὸ σύνολό του προβληματικό, ἀπαράδεκτο,…

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Ἐν Πειραιεῖ 19-02-2019 Εἶναι θλιβερό καί συνάμα ἀποκαρδιωτικό νά διαπιστώνει κανείς ὅτι τό σύγχρονο Ἅγιον Ὄρος, ἀπό κοιτίδα καί λίκνο Ὀρθοδοξίας καί πολιτισμοῦ, ἀπό ἐργαστήριο παραγωγῆς μεγάλων ἀσκητικῶν καί ἡγιασμένων ὁσίων μορφῶν, μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδόξου…

ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟ ΚΑΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 12-07-2019 Ἡ σύνδεση τοῦ ἀρχαίου καί θεοπαραδότου θεσμοῦ τῆς νηστείας μέ τήν οἰκουμενιστική «σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016) γνώρισε δύο φάσεις. Μία ἄκρως νεωτεριστική καί οἰκουμενιστική καί μία ἐπαναφορά τοῦ θεσμοῦ στίς βιβλικές καί πατερικές του…

Ο ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Εἰσήγηση στήν Θεολογική Ἡμερίδα, πού συνδιοργάνωσαν ἡ «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής», ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» καί ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», μέ θέμα : «Ὀρθοδοξία καί Κολυμπάρι, 2 χρόνια μετά….

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ Μ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ˙ ΕΝΑ ΦΛΕΓΟΝ ΑΛΛΑ ΕΛΛΕΙΠΟΝ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»

Εἰσήγηση στήν Θεολογική – Ἐπιστημονική Ἡμερίδα, πού διοργάνωσαν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, Γλυφάδας, Κυθήρων καί Πειραιῶς καί ἡ Σύναξις Κληρικῶν καί Μοναχῶν μέ θέμα : «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ˙ Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες» πού πραγματοποιήθηκε στόν Πειραιά τήν Τετάρτη…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!