ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Αγγελακόπουλος  17-10-2013 Α) Ἡ πρώτη περίοδος τῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων (338-363) Τό 325 μ.Χ. συνεκλήθη ἡ Α’ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ. ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου θεοστέπτου βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ…

Ο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ : ”ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΤΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ”

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 22-06-2017 Ἐπειδή ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος στό πρόσφατο κείμενό του (17-6-2017) μέ τίτλο «Μιά ἀπάντηση γιά τούς καλοπροαιρέτους»[1] προσπάθησε νά δείξει ἑαυτόν ἀκόλουθο τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας τοῦ Ρώσου,…

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 28-05-2016 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Σήμερα, Κυριακή Ε΄ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἑορτή τῆς Σαμαρείτιδος. Εἶναι γνωστός ὁ θεολογικός διάλογος τοῦ Κυρίου μας μέ τήν Σαμαρείτιδα, τήν μετέπειτα ἁγία Φωτεινή. Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Σαμαρείτιδος…

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-04-2013 Μετά ἀπό μικρή ἔρευνα καί σύγκριση δύο λειτουργικῶν βιβλίων, πού χρησιμοποιοῦνται στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ κατανυκτικοῦ «Τριωδίου» καί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος», ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1978, καί συγκεκριμένα…

Η Θ΄ (9η) ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 03-02-2014 Μέ τήν ἄκτιστη Χάρι τοῦ ἐν Τριάδι δοξαζομένου Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ κήρυκος τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος καί θεατοῦ τοῦ ἀκτίστου Φωτός, ἑορτάζουμε σήμερα, Β΄…

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 21-03-2021 Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτάζουμε τή νίκη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἐναντίον πασῶν τῶν αἱρέσεων καί πάντων τῶν αἱρετικῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐφέσου, σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν…

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-03-2019 Μέ ἀφορμή τήν σημερινή μεγάλη ἑορτή καί λαμπρή πανήγυρη τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπιθυμοῦμε νά ἀπασχολήσουμε τήν ἀγάπη σας καί νά  ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή σας στό καίριο θέμα τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς σωτηρίας, ἡ ὁποία βεβαίως καί…

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-02-2018 Ἐάν ἔχουμε κάτι νὰ καυχηθοῦμε, αὐτό εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Πιστεύουμε, ὅμως, ἀκραδάντως ὅτι, ἐὰν ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καὶ λαός, εἴμασταν πραγματικὰ ὀρθόδοξοι, δὲν θὰ ὑπῆρχε οὔτε ἕνας αἱρετικός καί ἀλλόθρησκος. Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ μόνο…

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-03-2017 Σήμερα, Κυριακή Α΄ τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί πανηγυρίζει λαμπρῶς καί θριαμβευτικῶς τή νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὄχι μόνο ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν καί χριστιανοκατηγόρων παλαιῶν καί συγχρόνων Εἰκονομάχων, ἀλλά καί κατά πασῶν τῶν παλαιῶν καί…

ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                01-03-2015 Ὄντως «ἡμέρα χαρμόσυνος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως» ἀνέτειλε σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ χαρά ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων συνίσταται στό γεγονός ὅτι σήμερα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἀπέφυγε τόν κίνδυνο τοῦ ἐξανατολισμοῦ, δηλ. τῶν αἱρέσεων ἀπό τήν Ἀνατολή,…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!