ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ A΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ; Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 16-06-2013 Ὅπως ἀκούσαμε ἀπό τούς θαυμασίους ὕμνους, ἰδιαίτερα ἀπό τά δοξαστικά τοῦ Ἑσπερινοῦ «Τάς μυστικάς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας…» καί τοῦ Ὄρθρου «Τῶν Ἁγίων Πατέρων ὁ χορός…», ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει σήμερα Ζ΄ Κυριακή…

ΟΣΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-06-2015 Ὁ σύγχρονος ἅγιος Γέρων τῆς Ἁγιοσαββιτικῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ὅσιος καί Θεοφόρος Πατήρ ἡμῶν Ἰουστίνος Πόποβιτς, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται στίς 14 Ἰουνίου, ὑπῆρξε διαπρύσιος κήρυκας τῆς οἰκουμενικότητος τῆς…

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ «ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ» (ΙΩ. 17, 11)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 16-06-2013 Τήν Ζ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τούς 318 ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι συνεκάλεσαν τήν Α΄ ἐν Νικαίᾳ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο τό 325 μ.Χ. , μέ τήν ὁποία καταδικάστηκε ὁ…

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΡΕΙΑΝΟΥΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Αγγελακόπουλος  17-10-2013 Α) Ἡ πρώτη περίοδος τῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων (338-363) Τό 325 μ.Χ. συνεκλήθη ἡ Α’ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325 μ.Χ. ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου θεοστέπτου βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ…

Ο ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ : ”ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΤΕ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΜΗ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΗΡΥΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ”

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 22-06-2017 Ἐπειδή ὁ Σεβ. Μητρ. Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος στό πρόσφατο κείμενό του (17-6-2017) μέ τίτλο «Μιά ἀπάντηση γιά τούς καλοπροαιρέτους»[1] προσπάθησε νά δείξει ἑαυτόν ἀκόλουθο τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας τοῦ Ρώσου,…

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 28-05-2016 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Σήμερα, Κυριακή Ε΄ἀπό τοῦ Πάσχα, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἑορτή τῆς Σαμαρείτιδος. Εἶναι γνωστός ὁ θεολογικός διάλογος τοῦ Κυρίου μας μέ τήν Σαμαρείτιδα, τήν μετέπειτα ἁγία Φωτεινή. Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Σαμαρείτιδος…

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-04-2013 Μετά ἀπό μικρή ἔρευνα καί σύγκριση δύο λειτουργικῶν βιβλίων, πού χρησιμοποιοῦνται στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ κατανυκτικοῦ «Τριωδίου» καί τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος», ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1978, καί συγκεκριμένα…

Η Θ΄ (9η) ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 03-02-2014 Μέ τήν ἄκτιστη Χάρι τοῦ ἐν Τριάδι δοξαζομένου Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ κήρυκος τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος καί θεατοῦ τοῦ ἀκτίστου Φωτός, ἑορτάζουμε σήμερα, Β΄…

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 21-03-2021 Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτάζουμε τή νίκη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἐναντίον πασῶν τῶν αἱρέσεων καί πάντων τῶν αἱρετικῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος πρός τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐφέσου, σχετικά μέ τό θέμα τῶν ἐξωτερικῶν καί ἐσωτερικῶν…

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-03-2019 Μέ ἀφορμή τήν σημερινή μεγάλη ἑορτή καί λαμπρή πανήγυρη τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπιθυμοῦμε νά ἀπασχολήσουμε τήν ἀγάπη σας καί νά  ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχή σας στό καίριο θέμα τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς σωτηρίας, ἡ ὁποία βεβαίως καί…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!