ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Β΄ ΚΟΡ. 6, 14-18

«Τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνῃ καί ἀνομίᾳ; τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαρ; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; Τίς δέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων»; Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 23-01-2013 Εἶναι φοβερή ἡ ἀποστολική περικοπή…

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 18-11-2019 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος στούς Θεσσαλονικεῖς πρίν ἀπό 2.000 χρόνια, λέγει τά ἑξῆς γιά τό μυστήριο τοῦ θανάτου : «Οὐ θέλομεν δέ ὑμᾶς ἁγνοεῖν, ἀδελφοί, περί τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μή λυπῆσθε, καθώς καί οἱ λοιποί οἱ…

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος    ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς   Ἐν Πειραιεῖ 14-03-2015 Τό θέμα, μέ τό ὁποῖο θά ἀπασχολήσουμε τήν ἀγάπη σας, εἶναι «Τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ». Οὐσιαστικά θά σᾶς παρουσιάσω τήν ὁμιλία…

«ΕΙ ΤΙΣ ΟΥ ΦΙΛΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΗΤΩ ΑΝΑΘΕΜΑ. ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ»(Α΄ ΚΟΡ. 16, 22)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 06-09-2020 Τήν ΙΓ΄ Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ περικοπή ἀπό τήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό 16ο κεφάλαιο καί περιλαμβάνει τούς στίχους 13 ἕως 24. Στόν 22ο στίχο ὁ…

«ΑΛΑΛΑ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΣΕΠΤΗΝ»

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Πρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 10-07-2012 «Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν μή προσκυνούντων τήν εἰκόνα σου τήν σεπτήν». Ἡ πρόταση αὐτή…

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΛΟΙΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ – ΕΛΛΑΔΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ὁμιλία στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Θ’ Ματθαίου (Μτθ. 14, 22-34) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 20-08-2016 Ἡ περιπέτεια τῶν μαθητῶν μέσα στὸ πλοῖο, καθὼς καὶ ἡ θαυμαστὴ σωτηρία τους ἀπὸ τὸ…

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΩΣ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 05-08-2013 Ἡ πλάνη τῆς εἰδωλολατρείας Τήν πολυαρχία καί πολυθεΐα τῶν Ἑλλήνων – εἰδωλολατρῶν ἀνατρέπει ὁ ἱερός Μελωδός, ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, μέ τό δεύτερο τροπάριο τοῦ δευτέρου…

ΠΕΡΙ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

«Ἵνα τό αὐτό λέγητε πάντες καί μή ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα» (Α΄ Κορ. 1,10) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 13-08-2016 Στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου, τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τήν…

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

«Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει, ὤν αὐτοκατάκριτος» (Τίτ. 3, 10-11) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 19-07-2013 Ἡ ἀποστολική περικοπή, πού ἀναγινώσκεται ἐμμελώς σήμερα, προέρχεται…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ Β΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12, 1-9

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 28-06-2013 «Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!