ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΡ. 12, 1-9

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 29-06-2022 Δὲν θέλω νὰ καυχηθῶ, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τοὺς Κορινθίους. «Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι». Δὲν μὲ συμφέρει νὰ καυχηθῶ. Σὲ κανέναν μας δὲν συμφέρει νὰ καυχόμασθε. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, γιὰ τὸ καλὸ σας, Κορίνθιοι,…

ΣΧΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 04-06-2019 Μπροστά στό φαινόμενο τοῦ πόνου καί τῆς ἀσθενείας, ὁ ἄνθρωπος ἀνέκαθεν στάθηκε μέ δέος καί ἀπορία. Τά ἐρωτήματα, πού τόν ἀπασχόλησαν βασανιστικά καί ἐξακολουθοῦν νά τόν προβληματίζουν ἐπίμονα, εἶναι : «Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀσθένεια»; «Ποιά εἶναι…

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

«Χαίρετε. Μή φοβεῖσθε˙ ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τήν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται»  (Ματθ. 28, 9-10) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 11-05-2016 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας, εὐθύς μετά τήν ἔνδοξη τριήμερη Ἀνάστασή…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ (Α΄ ΘΕΣ. 4, 13-18)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 07-03-2013 Ἡ ἀποστολική περικοπή, πού ἐμμελῶς ἀπαγγέλλεται τό Ψυχοσάββατο, προέρχεται ἀπό τήν Α΄ πρός Θεσσαλονικεῖς  ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί συγκεκριμένα ἀπό τό Δ΄ κεφαλαῖο καί περιλαμβάνει τούς στίχους ἀπό 13 ἕως 17. Ἡ περικοπή αὐτή κάνει…

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Τά δύο ἄρματα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Μάρτιος 2009 1. Δύο ἄρματα συρόμενα ἀπό ἀρετή – ὑπερηφάνεια καί ἁμαρτία – ταπείνωση Στήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, πού τήν διασώζει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Λουκᾶς[1], ὁ…

«ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ ΧΑΣΜΑ ΜΕΓΑ ΕΣΤΗΡΙΚΤΑΙ» (Λουκ. 16, 26)

Πατερική ἑρμηνεία Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                               01-11-2018 Τήν Ε΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ διαβάζουμε ἀπό το κατά Λουκᾶν ἅγιο Εὐαγγέλιο τήν γνωστή σέ ὅλους παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου (Λουκ. 16, 19-31) Ἀπ’ ὅλη τήν παραβολή, θά θέλαμε νά…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Β΄ ΚΟΡ. 6, 14-18

«Τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνῃ καί ἀνομίᾳ; τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; Τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαρ; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; Τίς δέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων»; Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 23-01-2013 Εἶναι φοβερή ἡ ἀποστολική περικοπή…

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 18-11-2019 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀπευθυνόμενος στούς Θεσσαλονικεῖς πρίν ἀπό 2.000 χρόνια, λέγει τά ἑξῆς γιά τό μυστήριο τοῦ θανάτου : «Οὐ θέλομεν δέ ὑμᾶς ἁγνοεῖν, ἀδελφοί, περί τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μή λυπῆσθε, καθώς καί οἱ λοιποί οἱ…

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος    ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς   Ἐν Πειραιεῖ 14-03-2015 Τό θέμα, μέ τό ὁποῖο θά ἀπασχολήσουμε τήν ἀγάπη σας, εἶναι «Τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ». Οὐσιαστικά θά σᾶς παρουσιάσω τήν ὁμιλία…

«ΕΙ ΤΙΣ ΟΥ ΦΙΛΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΗΤΩ ΑΝΑΘΕΜΑ. ΜΑΡΑΝ ΑΘΑ»(Α΄ ΚΟΡ. 16, 22)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 06-09-2020 Τήν ΙΓ΄ Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου διαβάζεται ἡ περικοπή ἀπό τήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τό 16ο κεφάλαιο καί περιλαμβάνει τούς στίχους 13 ἕως 24. Στόν 22ο στίχο ὁ…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!