ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ

ΕΥΧΕΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ σήμερον ὀκταήμερος κατά σάρκα περιτμηθεῖς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσεβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καί Οὐρανοφάντορος, νά μᾶς φυλάξει ἀπό…

«ΓΥΝΗ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ» (ΑΠΟΚ. 12, 1) ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!

Μήνυμα Δεκαπενταυγούστου 2023 Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 15-08-2023 Ἡ σημερινή μεγίστη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί ἱερᾶς Μεταστάσεως (Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεως) τῆς Κυρίας Θεοτόκου μᾶς παρέχει εὔκαιρον ἀφορμή, γιά ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ τήν «περιβεβλημένη τόν ἥλιον γυναίκα», ὅπως αὐτή περιγράφεται ἀπό…

ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2023

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 16-04-2023 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ! Σὐμφωνα μέ τόν Συναξαριστή τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου[1], «τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑορτάζουμε τήν Ζωηφόρο καί Φωτοφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2022

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! (Ἰω. 1, 14) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-12-2022 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε εἰς βάθος τό μυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου,…

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΡ. 12, 1-9

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 29-06-2022 Δὲν θέλω νὰ καυχηθῶ, λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρὸς τοὺς Κορινθίους. «Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι». Δὲν μὲ συμφέρει νὰ καυχηθῶ. Σὲ κανέναν μας δὲν συμφέρει νὰ καυχόμασθε. Παρὰ ταῦτα, ὅμως, γιὰ τὸ καλὸ σας, Κορίνθιοι,…

ΣΧΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΑΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 04-06-2019 Μπροστά στό φαινόμενο τοῦ πόνου καί τῆς ἀσθενείας, ὁ ἄνθρωπος ἀνέκαθεν στάθηκε μέ δέος καί ἀπορία. Τά ἐρωτήματα, πού τόν ἀπασχόλησαν βασανιστικά καί ἐξακολουθοῦν νά τόν προβληματίζουν ἐπίμονα, εἶναι : «Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀσθένεια»; «Ποιά εἶναι…

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

«Χαίρετε. Μή φοβεῖσθε˙ ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τήν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται»  (Ματθ. 28, 9-10) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 11-05-2016 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ὁ Ἀναστάς Κύριος καί Θεός μας, εὐθύς μετά τήν ἔνδοξη τριήμερη Ἀνάστασή…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ (Α΄ ΘΕΣ. 4, 13-18)

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 07-03-2013 Ἡ ἀποστολική περικοπή, πού ἐμμελῶς ἀπαγγέλλεται τό Ψυχοσάββατο, προέρχεται ἀπό τήν Α΄ πρός Θεσσαλονικεῖς  ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί συγκεκριμένα ἀπό τό Δ΄ κεφαλαῖο καί περιλαμβάνει τούς στίχους ἀπό 13 ἕως 17. Ἡ περικοπή αὐτή κάνει…

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Τά δύο ἄρματα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Μάρτιος 2009 1. Δύο ἄρματα συρόμενα ἀπό ἀρετή – ὑπερηφάνεια καί ἁμαρτία – ταπείνωση Στήν παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, πού τήν διασώζει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Λουκᾶς[1], ὁ…

«ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ ΧΑΣΜΑ ΜΕΓΑ ΕΣΤΗΡΙΚΤΑΙ» (Λουκ. 16, 26)

Πατερική ἑρμηνεία Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                               01-11-2018 Τήν Ε΄ Κυριακή τοῦ Λουκᾶ διαβάζουμε ἀπό το κατά Λουκᾶν ἅγιο Εὐαγγέλιο τήν γνωστή σέ ὅλους παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου (Λουκ. 16, 19-31) Ἀπ’ ὅλη τήν παραβολή, θά θέλαμε νά…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!