ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2022

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                            24-04-2022 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,                            ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ! Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στήν 32η μελέτη του «Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου», πού περιέχεται στό βιβλίο του «Πνευματικά Γυμνάσματα»[1], λέγει ὅτι «χρωστᾶμε νά συγχαροῦμε,…

ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΒΑΠΤΙCΘΗ! Ἄς ἰκετεύσουμε τόν ἐπιφανέντα Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας νά μᾶς χαρίσει πλουσία τήν κάθαρση, τόν φωτισμό καί τήν θέωση! Ἡ Χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθέντος Κυρίου μας εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν!…

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί! Ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2022 εὐχόμεθα ἐκ τῶν μυχίων τῆς καρδίας μας ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου νά εἶναι εὐλογημένος, ἁγιασμένος καί σωτήριος, μέ εἰλικρινή νινευιτική παγκόσμια μετάνοια κλήρου, ἀρχόντων καί λαοῦ,…

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ»

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 09-06-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέσα στό σύνολο τῶν χριστολογικῶν ἔργων τοῦ ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας ὑπάρχει κι αὐτό, πού τιτλοφορεῖται ὡς ἑξῆς˙ «Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς». Στό ἔργο αὐτό βλέπει κανείς τήν στάση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀπέναντι στίς χριστολογικές…

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ 1453

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 29-05-2013 Ὁ Παπισμός, πειθήνιο ὄργανο τοῦ Σατανᾶ, κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ[1], δέν ἀρκεῖται στή διατύπωση αἱρέσεων καί πλανῶν, ἀλλά ἐπιχείρησε καί ἐπιχειρεῖ νά τίς ἐπιβάλλει διά τῆς βίας, φθάνοντας μέχρι τέτοιου σημείου μίσους ἐναντίον ὅσων…

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 2021

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 02-05-2021 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,                               ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στήν 32η μελέτη του «Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου», πού περιέχεται στό βιβλίο του «Πνευματικά Γυμνάσματα»[1], λέγει ὅτι ἔχουμε χρέος νά συγχαροῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό,…

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε’ : Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-03-2013 1. Ἀπό τόν πολιτικό ἐκμηδενισμό στά πρόθυρα νέας αὐτοκρατορίας Εὐγνώμονες ἐμεῖς προσκυνητές σήμερα τῆς μνήμης τοῦ ἐθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ἄς παρακολουθήσουμε σέ σύντομη ἐξιστόρηση τόν σταυρό καί τήν δόξα του, γιά νά τονώσουμε τά…

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 15-03-2021 1. Οἱ αἱρετικοί Πελάγιος καί Κελέστιος Κατά τοῦ αἱρετικοῦ Πελαγίου συνεκλήθησαν τέσσερεις Σύνοδοι. Ἡ πρώτη Σύνοδος συνεκλήθη στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τόν Πατριάρχη Ἰωάννη. Ἡ δεύτερη στήν Λύδδα ἤ Διόσπολη ἀπό ιδ΄ (14) Ἐπισκόπους τό 515, παρόντος…

Η ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 10-03-2013 Ὁ χρόνος γυρίζει καί φεύγει. Καί μαζί μέ τόν χρόνο γερνᾶμε καί φεύγουμε κι ἐμεῖς. Κάθε χρόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει αὐτή…

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 14-03-2019 Τό Τριώδιο εἶναι τό ἐκκλησιαστικό βιβλίο, πού ἔγραψαν καί μελοποίησαν μέ ἄριστη τέχνη, ὅπως ταίριαζε πραγματικά, πολλοί ἀπό τούς μελοποιούς θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τήν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἰσηγητής καί ἐμπνευστής τοῦ κανόνος…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!