ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-03-2024 Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς μεγίστης ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, θά θέλαμε νά τονίσουμε στήν ἀγάπη σας ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο ὅλοι οἱ πιστοί – καί ἀπαραιτήτως οἱ ἀποτειχισμένοι – νά καταλάβουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ…

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, ΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΔΕΝ ΕΦΗΡΜΟΣΕ ΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΚΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 12-03-2023 Τό ὅτι δέν ὑπακοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι στίς ποινές τῶν αἱρετιζόντων προκύπτει καί ἀπό τήν στάση τοῦ Ἁγιορείτου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ θεατοῦ τοῦ Ἀκτίστου Φωτός καί κήρυκος τῆς Ἀκτίστου Θείας…

Η ΚΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Η΄

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 04-10-2022 Εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὅτι ἡ Η΄ (8η) Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπί Μ. Φωτίου (879-880), στήν ὁποία συμμετεῖχαν καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ὀρθοδόξου τότε Πάπα Ρώμης Ἰωάννου Η΄, Πέτρος πρεσβύτερος, Παῦλος καί Εὐγένιος,…

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-02-2023 Α) Ὁ ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μέγας (820 – 893 μ.Χ.) Ἐπί Πατριαρχείας τοῦ Μεγάλου Φωτίου συνεκλήθη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Πρωτοδευτέρα (ΑΒ΄) Σύνοδος ἐπί Μιχαήλ τοῦ βασιλέως καί Βάρδα Καίσαρος τό…

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 30-01-2023 1. Ὁ ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Βασίλειος Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντωρ ὁ Μέγας (330-379 μ.Χ.) Ὁ Μέγας Βασίλειος περιγράφει τήν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τήν περίοδο ἐκείνη τοῦ Ἀρειανισμοῦ ὡς ἑξῆς στην 242η ἐπιστολή του πρός…

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-01-2023 Εἰσαγωγή Τό σύνολο καί ἡ συμφωνία τῶν ἁγίων Πατέρων (consensus partum) λέγουν ὅτι, ὅταν κάποιος ὀρθόδοξος, κληρικός ἤ λαϊκός, ὑποστεῖ ἐπιτίμιο ἀδίκως καί ἀντικανονικῶς ἀπό κάποιον αἱρετίζοντα ἀνώτερό του,…

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΟΙ ΝΑΟΙ «ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ»

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 01-01-2023 Μιά οἰκονομία, πού στέλνει τούς ἀποτειχισμένους πιστούς ξανά πίσω σ’ αὐτούς, ἀπό τούς ὁποίους ἀποτειχίστηκαν, καταντᾶ μία κακή, βέβηλη, κακόδοξη οἰκονομία καί παραοικονομία, καταστρέφει τήν ἀποτείχιση, γκρεμίζει τό τεῖχος προστασίας ἀπό τήν αἵρεση, τήν πλάνη καί…

15ος ΙΕΡΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΒ΄ ΣΥΝΟΔΟΥ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 19-11-2022 1. Τό κείμενο τοῦ 15ου Κανόνος Ὁ 15ος Ἱερός Κανών τῆς ΑΒ΄ Συνόδου ἐπί ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Κων/λεως (861 μ.Χ.) διορίζει ἐπακριβῶς ὅτι : «Τά ὁρισθέντα περί πρεσβυτέρων καί Ἐπισκόπων καί Μητροπολιτῶν πολλῷ μᾶλλον…

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΔΙΠΤΥΧΑ

Ὑπό κατάρα καί ἀνάθεμα καί ἀκοινώνητοι οἱ μνημονεύοντες σχισματοαιρετικούς ὡς ὀρθοδόξους Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 04-10-2022 1. Ἡ μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου στὴ Θεία Λειτουργία εἶναι ὁμολογία καί ταύτιση πίστεως τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν μέ τήν πίστη τοῦ Ἐπισκόπου Σὲ κάθε…

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

Τί εἶναι ἡ ἀποτείχιση, τί ἐπιτρέπεται καί τί ἀπαγορεύεται σ’ αὐτήν Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 29-08-2022 Ὁ ἀληθινά πιστός καί εὐσυνείδητος Ὀρθόδοξος Χριστιανός στά ζητήματα, πού ἀφοροῦν τήν ἐκκλησιαστική καί μυστηριακή του ζωή, δέν εἶναι ὀρθόν νά ἐμπιστεύεται ποτέ τόν δικό…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!