ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Καλλιπόλεως Πειραιῶς Ἐν Πειραιεῖ 25-01-2015 Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός ἐκ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί Καππαδοκῶν Πατέρων, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου…

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ˙ ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-01-2013 Σύμφωνα μέ τήν ἀκολουθία τῶν νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν, τήν Κυριακή (ὅποια Κυριακή κρίνει ὁ προεστώς) τῶν μηνῶν Νοεμβρίου, Ἰανουαρίου καί Φεβρουαρίου ἐπιτελοῦμε τήν σύναξη τῶν νέων τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἔχουμε τούς γνωστούς παλαιούς τρεῖς Ἱεράρχες, τόν Μεγάλο…

Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 21-01-2018 Εἶναι κατασταλαγμένο ἐκκλησιολογικὸ ἀξίωμα ὅτι ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, καὶ ὄχι ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχουν Ἐπίσκοποι καὶ Πατριάρχες αἱρετικοί. Στήν Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει μία ἀρχή, πού λέγει ὅτι ἡ Ἀλήθεια καί ἕνας…

Ο ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 20-01-2021 Ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Εὐθύμιος ὁ Μέγας, μέ τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του, συνετέλεσε στό νά ἐπιστρέψουν στήν πατρώα εὐσέβεια πολυάριθμοι αἱρετικοί, ὅπως Μανιχαῖοι, Ὠριγενιστές, Ἀρειανοί, Σαβελλιανιστές, Νεστοριανοί καί Εὐτυχιανοί, πού ἀπέρριπταν τίς ἀποφάσεις…

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΜΑΞΙΜΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 13-01-2021 Σύμφωνα μέ τον Ὅσιο Μάξιμο τόν Καυσοκαλύβη, ἄλλα εἶναι τά σημάδια τῆς πλάνης  καί ἄλλα τά σημάδια τῆς Χάριτος. Διότι, τό πονηρό πνεῦμα τῆς πλάνης, ὅταν πλησιάσει στόν ἄνθρωπο, συγχύζει τόν νοῦ καί τόν ἀγριεύει. Κάνει…

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 10-01-2021 Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἀνέπτυξε τήν αἱρετική θεωρία περί ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων. Εἶναι, ὅμως, δυνατόν ἕνας ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας νά διετύπωσε αἱρετική θεωρία; Κι ὅμως εἶναι! Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατέρας…

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 07-01-2018 Τό πρόσωπο, πού ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο στήν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. Πρόκειται γιά μιά μεγάλη φυσιογνωμία, ἕνα μεγάλο Προφήτη, πού βρίσκεται στό μεταίχμιο μεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς…

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 06-01-2018 Κατά τήν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ φανερώθηκε ἡ Ἁγία Τριάδα. Ἕνας ἀπό τούς σκοπούς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, ἀλλά καί τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, ἦταν ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅτι δηλαδή ὁ Θεός, παρ’ὅλο πού ἔχει…

Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 12 ΕΩΣ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 31-12-2012 Σύμφωνα μέ τόν Συναξαριστή, τήν 1η Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν Δεσποτική ἑορτή τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Περιτομή εἶναι ἡ ἐκτομή, τό κόψιμο τοῦ τμήματος τοῦ δέρματος, πού περιβάλλει…

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                        Ἐν Πειραιεῖ 31-12-2018 Ὁ ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Βασίλειος, Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὁ Μέγας καί Οὐρανοφάντωρ, μόνος καί ἐγκαταλελειμμένος ἀπό ὅσους γέρνουν ἐδῶ κι ἐκεῖ σάν τά καλάμια, ἀπό τούς ἔχοντες «καλαμώδη φύσιν», ὅπως τούς χαρακτηρίζει…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!