Blog

Η ΚΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Η΄

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 04-10-2022 Εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὅτι ἡ Η΄ (8η) Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδος ἐπί Μ. Φωτίου (879-880), στήν ὁποία συμμετεῖχαν καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Ὀρθοδόξου τότε Πάπα Ρώμης Ἰωάννου Η΄, Πέτρος πρεσβύτερος, Παῦλος καί Εὐγένιος,…

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 05-02-2023 Α) Ὁ ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μέγας (820 – 893 μ.Χ.) Ἐπί Πατριαρχείας τοῦ Μεγάλου Φωτίου συνεκλήθη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Πρωτοδευτέρα (ΑΒ΄) Σύνοδος ἐπί Μιχαήλ τοῦ βασιλέως καί Βάρδα Καίσαρος τό…

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 30-01-2023 1. Ὁ ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Βασίλειος Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντωρ ὁ Μέγας (330-379 μ.Χ.) Ὁ Μέγας Βασίλειος περιγράφει τήν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τήν περίοδο ἐκείνη τοῦ Ἀρειανισμοῦ ὡς ἑξῆς στην 242η ἐπιστολή του πρός…

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 17-01-2023 Εἰσαγωγή Τό σύνολο καί ἡ συμφωνία τῶν ἁγίων Πατέρων (consensus partum) λέγουν ὅτι, ὅταν κάποιος ὀρθόδοξος, κληρικός ἤ λαϊκός, ὑποστεῖ ἐπιτίμιο ἀδίκως καί ἀντικανονικῶς ἀπό κάποιον αἱρετίζοντα ἀνώτερό του,…

ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2023

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθείς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἀξιώσει νά «ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια», δηλαδή τήν εἰδωλολατρεία καί γενικῶς τά ἀσεβῆ δόγματα, «καί τίς κοσμικές ἐπιθυμίες», δηλαδή…

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΟΙ ΝΑΟΙ «ΑΣΕΒΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ»

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 01-01-2023 Μιά οἰκονομία, πού στέλνει τούς ἀποτειχισμένους πιστούς ξανά πίσω σ’ αὐτούς, ἀπό τούς ὁποίους ἀποτειχίστηκαν, καταντᾶ μία κακή, βέβηλη, κακόδοξη οἰκονομία καί παραοικονομία, καταστρέφει τήν ἀποτείχιση, γκρεμίζει τό τεῖχος προστασίας ἀπό τήν αἵρεση, τήν πλάνη καί…

ΕΥΧΕΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ σήμερον ὀκταήμερος κατά σάρκα περιτμηθεῖς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσεβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καί Οὐρανοφάντορος, νά…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2022

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»! (Ἰω. 1, 14) Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-12-2022 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! Ἕνας ἀπό τούς συγχρόνους ἁγίους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος, Χάριτι Θεοῦ, κατενόησε εἰς βάθος τό μυστήριο τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου,…

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 09-12-2022 Κάθε χρόνο στίς 9 Δεκεμβρίου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης. Δηλαδή, τήν σύλληψη τῆς Παναγίας μας ἀπό τήν μητέρα της, τήν ἁγία Ἄννα. Ἡ ἁγία Ἄννα συνέλαβε τήν Παναγία μας, τήν…

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 24-11-2022 Ἡ ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους τοποθετεῖται πολὺ πιό πρίν τό 1169 μ.Χ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατέστερη ἐκδοχή, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Μονῆς, μοναχὸς Κάλλιστος, προερχόταν ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ Κουτλουμοῦς, γενάρχου τῆς ὁμωνύμου Μικρασιατικῆς…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!