Author: paggelos

ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθεῖς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἀξιώσει νά ”ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια”, δηλαδή τήν εἰδωλολατρεία καί γενικῶς τά ἀσεβῆ δόγματα, ”καί τίς κοσμικές ἐπιθυμίες”, δηλαδή τήν πλεονεξία, τήν τρυφή, τήν…

ΕΥΧΕΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί! Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ σήμερον ὀκταήμερος κατά σάρκα περιτμηθεῖς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσεβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καί Οὐρανοφάντορος, νά μᾶς φυλάξει ἀπό…

ΧΡΙCΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023

Θεο-ἐνανθρώπηση καί ἀνθρωπο-ἐνθέωση Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 25-12-2023 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! Μέσα στήν ἱερά καί κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τῆς μεγίστης Δεσποτικής ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ πιστός, ἐνσυνείδητος καί δή ἀποτειχισθείς Ὀρθόδοξος Χριστιανός αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά δοξάζει…

ΟΙ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 08-11-2023 Μελετῶντας κανείς τήν Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, πού βρίσκεται στό Μηναῖο τοῦ Νοεμβρίου, στίς 8 τοῦ μηνός, διαπιστώνει ὅτι ὁ ἱερός ὑμνογράφος δέν ξεχνᾶ νά παρακαλέσει…

«ΓΥΝΗ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ» (ΑΠΟΚ. 12, 1) ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ!

Μήνυμα Δεκαπενταυγούστου 2023 Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 15-08-2023 Ἡ σημερινή μεγίστη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί ἱερᾶς Μεταστάσεως (Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεως) τῆς Κυρίας Θεοτόκου μᾶς παρέχει εὔκαιρον ἀφορμή, γιά ν’ ἀσχοληθοῦμε μέ τήν «περιβεβλημένη τόν ἥλιον γυναίκα», ὅπως αὐτή περιγράφεται ἀπό…

ΑΠΟΧΗ (ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πρωτοπρεβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 21-06-2023 1. Θεός καί κόσμος, Φῶς καί σκότος. Στήν χριστιανική Πίστη εἶναι σαφής ἡ διάκριση ἀνάμεσα στόν Χριστό, πού εἶναι τό Φῶς, καί στόν Κόσμο, πού εἶναι τό σκότος. Μέ τά ἴδια τά ἅγια λόγια Του ὁ…

ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2023

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 16-04-2023 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ΧΡΙCΤΟC ΑΝΕCΤΗ! Σὐμφωνα μέ τόν Συναξαριστή τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου[1], «τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑορτάζουμε τήν Ζωηφόρο καί Φωτοφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος…

ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ Η «ΑΝΑΛΑΜΠΗ» ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 22-03-2023 Α΄ Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δὲν στηρίζεται στὴν γνώμη (πνεῦμα) καὶ τὸν λόγο ἑνὸς ἢ δύο φωτισμένων ἁγίων, ἀλλὰ στὴν σύμφωνη γνώμη καὶ λόγο τῶν περισσοτέρων ἁγίων ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, δηλ. στήν συμφωνία τῶν…

ΣΚΟΠΙΑΝΟ˙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 15-06-2022 Στήν εἰσήγηση, πού ἐξεφώνησε ἡ ἐλάχιστότητά μας, μέ τίτλο «Ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό θέμα τοῦ Οὐκρανικοῦ ΄΄αὐτοκεφάλου΄΄»[1] κατά τήν διεξαγωγή τῆς Θεολογικῆς Ἡμερίδος μέ θέμα «Τὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο καὶ ἡ νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ…

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, ΩΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΔΕΝ ΕΦΗΡΜΟΣΕ ΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΚΑ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 12-03-2023 Τό ὅτι δέν ὑπακοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι στίς ποινές τῶν αἱρετιζόντων προκύπτει καί ἀπό τήν στάση τοῦ Ἁγιορείτου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ θεατοῦ τοῦ Ἀκτίστου Φωτός καί κήρυκος τῆς Ἀκτίστου Θείας…

πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!