Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑÏΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

12-07-2022

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὄρος ἀμέσως μετά τήν ἐκλογή καί ἐνθρόνισή του ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, δηλαδή λίγο μετά τίς 22-10-1991. Λέγεται ὅτι τότε ο ὅσιος Παΐσιος εἶπε ὅτι : «Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε αὐτά τά δύσκολα χρόνια τόν καλύτερο Πατριάρχη»[1].

Ἐπίσης, ὑπάρχει ἕνα βίντεο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους στίς 07-11-1992, ὅπου φαίνεται ὅτι ὁ τότε μοναχός Παΐσιος ἀσπάζεται τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο[2].

Ἐπιπρόσθετα, λέγεται ὅτι τόν Μάιο τοῦ 1994 ὁ ὅσιος Παΐσιος εἶπε ὅτι «ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἔδωσε ὁ Θεός στήν Ὀρθοδοξία τά τελευταῖα χρόνια»[3].

Τέλος, κυκλοφορεῖ καί μία φωτογραφία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μέ τόν ὅσιο Παΐσιο, ἡ ὁποία πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι φωτομοντάζ.

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς :

Οἱ ἀνωτέρω δηλώσεις τοῦ ὅσίου Παϊσίου ἔγιναν τήν περίοδο ἀπό τό 1991 ἕως τό 1994. Αὐτή τήν περίοδο ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας καί νέος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εἶχε ἤδη πραγματοποιήσει τά πρώτα του βήματα πρός τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τά ὁποῖα ἐν συγκρίσει μέ τά ἐν ἔργῳ καί λόγῳ ἀλματώδη οἰκουμενιστικά βήματα (παρουσία Παπῶν στίς θρονικές ἑορτές, ἀντικανονικές συμπροσευχές μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, οἰκουμενιστικοί διάλογοι, ὑπογραφή ἀντορθοδόξων κοινῶν κειμένων μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, αἱρετική θεωρία ὅτι εἶναι ‘’πρώτος ἄνευ ἴσων’’, ψευδοσύνοδος Κρήτης, κοινό ποτήριο μέ λαϊκούς αἱρετικούς, κοινό συλλείτουργο καί κοινό ποτήριο μέ σχισματοαιρετικούς, Οὐκρανικό καί Σκοπιανό ζήτημα, μασκοφορία, ἐμβολιασμός), πού πραγματοποίησε ἀπό τότε μέχρι σήμερα, μποροῦν νά θεωρηθοῦν ὡς νηπιακά καί μικροῦ βεληνεκοῦς.

Φαίνεται ὅτι πιθανόν ὁ ὅσιος, ἐπειδή ἀσχολοῦνταν περισσότερο μέ τά μοναχικά του καθήκοντα, νά μήν γνώριζε τόσο πολύ λεπτομερειακῶς τήν μέχρι τότε πορεία τοῦ κ. Βαρθολομαίου, καί ἀπό τήν μεγάλη του ἀγάπη πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τήν Ὀρθοδοξία νά διετύπωσε τά ἀνωτέρω.

Δέν πρέπει, ὅμως, νά ξεχνᾶμε ὅτι ἀκόμη καί οἱ Ἅγιοι, πού ὅσο ζοῦσαν ἐπί γῆς δέν θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους ὡς Ἁγίους, δέν κατέχουν τό ἀλάθητο, ἀλλά ἀντιθέτως σέ ἀρκετές ἐκτιμήσεις τους, ὡς ἄνθρωποι, ἔπεσαν ἔξω καί ἔσφαλαν, χωρίς βεβαίως αὐτό νά μειώνει καθόλου τήν ἁγιότητά τους.

Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι, ἐάν ὁ ὅσιος Παΐσιος ζοῦσε σήμερα καί ἔβλεπε τά μέχρι τῆς σήμερον οἰκουμενιστικά ἔργα καί τίς ἡμέρες τοῦ μεγάλου οἰκουμενιστοῦ καί σχίστου τῆς Ἐκκλησίας Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὁπωσδήποτε θά διαφωνοῦσε, θά τόν ἤλεγχε αὐστηρότατα, θά ἀνασκεύαζε τίς πρώιμες τοποθετήσεις του περί αὐτοῦ καί θά προχωροῦσε σέ διακοπή μνημονεύσεώς του, ὅπως ἔκανε ἄλλωστε καί γιά τόν μεγάλο οἰκουμενιστή καί μασόνο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κυρό Ἀθηναγόρα Α΄.

Ἄλλωστε, ἡ ὅλη πρακτική τοῦ βίου τοῦ συγχρόνου Ἁγίου Παϊσίου μαρτυρεῖ περί τῆς ἐμμονῆς στήν ἀποκλειστικότητα καί μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς κιβωτοῦ σωτηρίας, τῆς ἀποφυγῆς τῶν συμπροσευχῶν μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, τῆς μή ἀναγνωρίσεως τῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησιῶν καί τῶν αἱρετικῶν ὡς ἐχόντων ἔγκυρο βάπτισμα, Χάρι, ἀποστολική διαδοχή, ἱερωσύνη καί μυστήρια, γεγονός τό ὁποῖο ἔρχεται σέ σφοδρή ἀντιπαράθεση μέ τό συγκρητιστικό, διαχριστιανικό, διαθρησκειακό, οἰκουμενιστικό καί νέο ἐκκλησιολογικό μοντέλο, τό ὁποῖο καλλιεργεῖ καί ἀναπτύσσει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.


[1] https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/1731-agios-pa%CF%8Asios-o-theos-mas-edose-ton-kalutero-patriarxi

[2] https://www.youtube.com/watch?v=PTlo9QzpYPIhttps://www.youtube.com/watch?v=tgda4o3Ci1U

[3] https://choratouaxoritou.gr/?p=66833

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!