Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 2009 ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑÏΤΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

04-05-2020

Σέ προηγούμενο ἄρθρο μας μέ τίτλο : «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος συμμετεῖχε σέ σχηματισμό ἀλύσεως, πού παραπέμπει σέ τεκτονικό τέλεσμα»[1], σχολιάσαμε μιά φωτογραφία, στήν ὁποία φαίνεται ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μαζί μέ ἄλλους λαϊκούς σχηματίζει τήν μασονική ἄλυσο, δώσαμε τήν σημασία καί τόν συμβολισμό τῆς τεκτονικῆς ἀλύσου καί θέσαμε εὔλογα καί καλόπιστα ἐρωτήματα.

1. Ὁ Ἀστήρ, τό Δίπλωμα καί ἡ ἐπιταγή 1.000 δολαρίων ἀπό τό Τάγμα τῶν Ναϊτῶν στόν Ἀρχιεπίσκοπο

Ἐκτός ἀπό τό ἀνωτέρω ντοκουμέντο τῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στόν σχηματισμό τῆς μασονικῆς ἀλύσου, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο παλαιό ντοκουμέντο. Στίς 27-11-2009 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τιμήθηκε μέ τόν Ἀστέρα τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊτῶν.

Οἱ σχέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τό Τάγμα τῶν Ναϊτῶν χρονολογοῦνται ἀπό τό 2009, τήν ἐποχή πού τιμήθηκε μέ τόν Ἀστέρα τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊτῶν καί τοῦ ἀπενεμήθη τό σχετικό Δίπλωμα, καθώς καί ἐπιταγή 1.000 δολαρίων ὡς πρώτη δόση γιά τά ἔργα ἐπισκευῆς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

Τά ἀνωτέρω τά διαβάζουμε σέ δημοσίευμα τοῦ ἐντύπου «Ναϊτικά Νέα». Μάλιστα στό ἴδιο δημοσίευμα διαβάζουμε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδωσε τόν Νοέμβριο τοῦ 2009 ἐντολή στόν τότε Μητροπολίτη Μαραθῶνος κυρό Μελίτωνα νά παραστεῖ ὡς ἐκπρόσωπός του σέ «Τελετή Περικοσμήσεως τῶν Νέων Ἱπποτῶν».

Διαβάζουμε στά «Ναϊτικά Νέα» (τεῦχος 1, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2010), στήν 4η σελίδα (στό τέλος) : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ PATRIC E. REA, ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΤΟΝ Β’

«Στίς 27 Νοεμβρίου, ἡμέρα Παρασκευή, ὁ Μέγας Διοικητής τοῦ Παγκοσμίου Τάγματος, Στρατηγός PATRIC E. REA, συνοδευόμενος ἀπό τόν Μεγάλο Προκαθήμενο Σταμάτη Κοντογεώργη, τόν Μεγάλο Καγκελάριο Δημήτριο Τζίμα, τόν Διοικητή Ἀθηνῶν Στέλιο Κατσέλη καί τόν Ὑπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων Γεώργιο Παπαχρήστο, ἐπισκέφθηκαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο τόν Β’».

Καί παρακάτω διαβάζουμε : «Ὁ Στρατηγός Μέγας Διοικητής ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατο γιά τό Διεθνές Τάγμα τῶν Ἱπποτῶν τοῦ ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων, τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού ἐπιτελεῖ, καί ἀνεπτύχθη ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων τῶν δύο πλευρῶν. Τέλος, ὁ Στρατηγός Μέγας Διοικητής παρέδωσε στόν Μακαριώτατο τό ποσό τῶν 1.000 δολαρίων, σάν πρώτη δόση, γιά τήν συμβολή του προσωπικά στά ἔργα ἐπισκευῆς τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε τόν Στρατηγό Μεγάλο Διοικητή γιά τήν εὐγενική προσφορά. Ἔδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τό Τάγμα καί ἔδωσε ἐντολή ὅπως, κατά τήν Τελετή τῆς Ἐθνικῆς Περικοσμήσεως τῶν Νέων Ἱπποτῶν τήν 28η Νοεμβρίου 2009, νά παραστεῖ καί νά τόν ἐκπροσωπήσει ὁ Μητροπολίτης Μαραθῶνος κ. κ. ΜΕΛΙΤΩΝ. Στή συνέχεια ἔγινε ἡ ἀπονομή του ΑΣΤΕΡΑ τοῦ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ἀπό τόν Στρατηγό Μεγάλο Διοικητή πρός τόν Μακαριώτατο καί ἀνεγνώσθη τό σχετικό ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ»[2].

2. Οἱ ὑποψήφιοι πρός ἐγκατάστασιν Ἱππόται τῶν Ταγμάτων δέον ἀπαραιτήτως ὅπως εἶναι Διδάσκαλοι Τέκτονες καί Τέκτονες τῆς Βασιλικῆς Ἀψίδος καί μέλη Στοῶν

Στό βιβλίο τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ μέ τίτλο : «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ τῶν Ἡνωμένων Στρατιωτικῶν καί Τεκτονικῶν Ταγμάτων τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῶν Ἱεροσολύμων τῆς Παλαιστίνης, τῆς Κύπρου, τῆς Ρόδου, τῆς Κρήτης καί τῆς Μάλτας», ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ 1999, τό ὁποῖο ἐκδίδεται ὑπό τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἐν Ἀθήναις, Ἔτος Κυρίου 1999, Ἔτος Τάγματος 881, στήν σελίδα 36, στό ὑποκεφάλαιο μέ τίτλο : «Προσόντα ὑποψηφίων», στήν παράγραφο 101, διαβάζουμε :

«Δεδομένων τῶν στενῶν καί μακρῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ταγμάτων τοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ οἱ ὑποψήφιοι πρός ἐγκατάστασιν Ἱππόται τῶν Ταγμάτων δέον ἀπαραιτήτως ὅπως εἶναι Διδάσκαλοι Τέκτονες καί Τέκτονες τῆς Βασιλικῆς Ἀψίδος καί ταμειακῶς ἐντάξει μέλη Στοῶν…».

Ἑπομένως, γιά νά εἶναι κάποιοι μέλη Ναϊτικοῦ Τάγματος, σύμφωνα μέ τό ἐπισημότατο Σύνταγμα τῶν Ταγμάτων αὐτῶν, ὅπως προείπαμε, «δέον ἀπαραιτήτως ὅπως εἶναι Διδάσκαλοι Τέκτονες… καί μέλη Στοῶν…».

3. Εὔλογα ἐρωτήματα

Μετά τά ἀνωτέρω ντοκουμέντα, φυσικό εἶναι νά δημιουργοῦνται σέ ὅλους μας εὔλογα καί καλόπιστα ἐρωτήματα, σχετικά μέ τήν τιμητική διάκριση τοῦ Ναϊτικοῦ Τάγματος πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τά ὁποῖα υἱϊκῶς, εὐσεβάστως καί ταπεινῶς καταθέτουμε.

Τά μέλη τοῦ Ναϊτικοῦ Τάγματος, πού παρασημοφόρησαν τόν Ἀρχιεπίσκοπο, εἶναι, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά τους, Διδάσκαλοι Τέκτονες καί μέλη μασονικῶν Στοῶν;

Γνώριζε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι τό Ναϊτικό αὐτό Τάγμα συνδέεται στενῶς μέ τόν Ἐλευθεροτεκτονισμό, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμά τους;

Ἄν ναί, πῶς ἀποδέχθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μιά τέτοια τιμητική διάκριση ἀπό μέλη ὀργανώσεως (τέκτονες), πού ἔχει καταδικάσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνοδικῶς ἀπό τό 1933 καί ἐντεῦθεν;

Ἄν ὄχι, μήπως τότε πρόκειται περί παγιδεύσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Καί ἄν ναί, ποιοί τόν παγίδευσαν;

Εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὡς Ὀρθόδοξος Προκαθήμενος, νά ἀποδέχεται ναϊτικά-μασονικά χρήματα, γιά νά ἐπισκευασθεῖ ὁ Καθεδρικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν;

Ἐπίλογος

Ἡ οὐσία καί ἡ σημασία τοῦ θέματος εἶναι ὅτι ἕνα Τάγμα, πού σχετίζεται στενά μέ τόν Ἐλευθεροτεκτονισμό, σύμφωνα μέ τίς πηγές, πού παραθέσαμε, τίμησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, ὅπως καί νά ’χει τό πρᾶγμα, ἀλγεινές εἶναι οἱ σκέψεις, πού δημιουργοῦνται σέ ὅσους διαβάζουν καί μαθαίνουν γι’αὐτές τίς ἐνέργειες, ἰδιαίτερα δέ στούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.


[1]  https://ethnegersis.blogspot.com/2020/04/blog-post_890.html

[2] Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει τιμηθεῖ μέ τόν Ἀστέρα τοῦ Τάγματος τῶν Ναϊτῶν – φωτογραφίες, 07-04-2013, http://www.ierovima.gr/pages/article.aspx?id=3916

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!