ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

30-01-2021

Στίς 30 Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν σύναξη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, δηλαδή τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν καί Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.

Πρωταρχικό μέλημα τῶν Θεοφωτίστων αὐτῶν Ἱεραρχῶν ἦταν νά διατηρηθεῖ ἀνόθευτη καί ἀκέραιη ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

Στήν ἐποχή τους εἶχαν παρουσιαστεῖ καί συνετάραξαν τήν Ἐκκλησία οἱ αἱρέσεις, τά ἔργα τοῦ Σατανᾶ, προκαλῶντας φθορά στούς πιστούς.

Γι’ αὐτό οἱ Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος μέ ἱερό ἐνθουσιασμό στράφηκαν κατά τῶν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες διαστρέβλωναν τήν ὀρθή πίστη.

Μολονότι εἶχαν εὐρύτητα ἀντιλήψεως, ὡστόσο δέν δέχονταν κανέναν συμβιβασμό μέ τούς αἱρετικούς.

«Ὅταν ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι τό κινδυνευόμενο», εἶπε ὁ Μέγας Βασίλειος στόν ἀπεσταλμένο τοῦ αἱρετικοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλεντα, «δέν ὑπολογίζουμε τίποτα, δέν ὑποχωροῦμε καί δέν συμβιβαζόμαστε μέ τίποτα».

«Χρέος μας ἱερό», ἔλεγε ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «εἶναι νά πορευόμαστε καθαρά, σύμφωνα μέ τά δόγματα τοῦ Χριστοῦ»[1]

«Τούς αἱρετικούς, πού ἔμεναν πεισματικά ἀθεράπευτοι μέ τήν ἀσθένεια τῆς αἱρέσεως», ἔλεγε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «πρέπει νά τούς ἀποστρεφόμαστε, γιά νά μήν μᾶς μεταδώσουν τήν ἀσθένειά τους, πρίν τούς μεταδώσουμε ἐμεῖς τήν ὑγεία μας»[2].

Γι’ αὐτό, ὅταν ἔγινε Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί εἶδε ὅτι ὅλοι οἱ Ναοί βρίσκονταν στήν κατοχή των αἱρετικῶν, δέν τους πλησίασε, γιά νά πετύχει κάποιον συμβιβασμό καί νά πάρει κάποιο Ναό.

Ἀντίθετα ὑπογράμμισε, λέγοντας : «Αὐτοί ἔχουν τά κτίρια, ἐμεῖς ἔχουμε μαζί μας τόν ἔνοικο, τόν Χριστό», καί ἄρχισε τόν ἀγώνα του ἀπό ἕνα σπίτι, πού τό μετέτρεψε σέ Ὀρθόδοξο Ναό.

Οἱ κυριευμένοι ἀπό τίς κακοδοξίες τῆς αἱρέσεως μένουν ἀμετακίνητοι στίς ἀπόψεις τους.

Μέγας Βασίλειος ἔλεγε χαρακτηριστικά ὅτι, «ὅπως δέν μεταβάλλονται τά διάφορα χρώματα στό δέρμα τῆς λεοπάρδαλης, ἔτσι καί αὐτός, πού ἀνατράφηκε μέσα σέ διεστραμμένα δόγματα, δέν μπορεῖ νά ξεπλύνει τό κακό τῆς αἱρέσεως»[3].

Γι’ αὐτό καί δέν ἤθελε καμμία σχέση μέ τούς αἱρετικούς καί ἀπαγόρευε στούς πιστούς νά σχετίζονται μαζί τους, πέφτοντας θύματα τῆς δόλιας συμπεριφορᾶς τους[4].

«Οἱ αἱρετικοί», σημείωνε καί ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «εἶναι χειρότεροι ἀπό τά δηλητήρια. Γιατί τά δηλητήρια βλάπτουν μόνο τό σῶμα, ἐνῶ οἱ αἱρέσεις βλάπτουν τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς. Γι’ αὐτόν τόν λόγο πρέπει νά ἀποφεύγουμε τίς συναναστροφές μαζί τους»[5].

«Οἱ αἱρετικοί», συμπλήρωνε, «ὑποκρίνονται τά πάντα, γιά νά ἐξαπατήσουν. Εἶναι ἐργάτες δόλιοι»[6].

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί προφύλαξη ἀπ’ αὐτούς.

Μέ αὐτήν τήν ἀσυμβίβαστη καί ἀνυποχώρητη στάση πρός τούς αἱρετικούς, τήν ὁποία μοντέρνοι καί οἰκουμενιστές θεολόγοι καί κληρικοί θεωροῦν ὅτι εἶναι φανατισμός, κράτησαν καί μᾶς παρέδωσαν ἀνόθευτη τήν πίστη!

Μακάρι τό ἅγιο παράδειγμά τους νά μᾶς τροφοδοτήσει καί σήμερα, ὥστε νά ἀποδοθοῦμε κι ἐμεῖς σέ ἀγῶνες πρός ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας μας ἀπό τούς ποικίλους αἱρετικούς[7].

Ἀμήν!


[1] Ε.Π.Ε. 20, 234.

[2] Ε.Π.Ε. 1, 268.

[3] Ε.Π.Ε. 2, 132.

[4] P.G. 31, 760.

[5] Ε.Π.Ε. 30, 340.

[6] Ε.Π.Ε. 19, 614.

[7] Σχ. βλ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡ. ΜΟΤΣΙΟΥ – ΤΣΑΝΑ, Δρ Θεολογίας Α.Π.Θ., Τρεῖς Ἱεράρχες : Ἀσυμβίβαστοι μέ τούς αἱρετικούς, 29-01-2020, https://www.eleftheria.gr/m/απόψεις/item/250446-τρεις-ιεράρχες-ασυμβίβαστοι-με-τους-αιρετικούς.html

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!