Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΧΛΗΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

 30-03-2021

1. Ἡ ἀπήχηση τῶν ἀναθεμάτων

Μέ τήν Χάρι καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας, ἐπιτελῶντας τό θεολογικό καί ἱερατικό μας καθῆκον, ἑορτάσαμε καί φέτος, αὐθεντικά καί ὄχι κίβδηλα, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (21-03-2021) και ἐκφωνήσαμε δημόσια γιά τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τά ἀναθέματα ἐναντίον πάντων τῶν αἱρετικῶν καί πασῶν τῶν αἱρέσεων παλαιῶν καί συγχρόνων, τό βίντεο τῶν ὁποίων ἀναρτήσαμε στό προσωπικό μας κανάλι στό youtube[1]. Τό βίντεο ἔχει, ἐπίσης, δημοσιευθεῖ στό ἱστολόγιο ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV[2] καί στό διαδικτυακό κανάλι ODYSSEY TV[3].

Δημοσιεύσαμε, ἐπίσης, στίς 21-03-2021 στήν προσωπική μας ἱστοσελίδα sotiriosnavs.com τά κείμενά μας :

α) «Τάξις λιτανεύσεως τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν Εἰκόνων τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας»[4]. Μέρος τοῦ κειμένου, πού περιλαμβάνει τά ἀναθέματα, μεταφράστηκε στίς 22-03-2021 στά ρωσικά[5].

β) «Ἀναθέματα : Ἐκφράσεις θυμοῦ, μίσους καί κακίας ἤ φανέρωση τῆς μεγίστης τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας πρός τόν πλανεμένο ἄνθρωπο καί τούς πιστούς»[6]; Τό κείμενο μεταφράστηκε στίς 22-03-2021 στά ρωσικά[7]. Καί

γ) «Οἱ ἐξωτερικοί καί ἐσωτερικοί ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας»[8].

Στό ἱστολόγιο myrophoros.blogspot στίς 21-03-2021 δημοσιεύθηκε ἄρθρο στά ρωσικά μέ τίτλο : «Στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκούστηκαν τά ἀναθέματα κατά τῆς OCU καί τοῦ Ἐπιφανίου Ντουμένκο» (В Элладской Церкви в Неделю Торжества Православия прозвучали анафемы ПЦУ и Епифанию Думенко)[9].

2. Ἡ ἀντίδραση τῶν οἰκουμενιστῶν

Ὅπως ἦταν φυσικό καί ἀναμενόμενο, ὁ μισόκαλος διάβολος, πού δέν θέλει νά ἀκούγονται πλέον  ὀρθόδοξες φωνές, ἀφηνίασε καί ἔβαλε τά ὄργανά του, τούς οἰκουμενιστές, νά ἐξεγερθοῦν ἐναντίον τῆς ἐλαχιστότητός μας. Καί μόνο ἡ ἀντίδρασή τους μαρτυρεῖ τήν μή ὀρθοδοξία τους.

Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἄγνωστος σ’ ἐμᾶς διαχειριστής τῶν ἱστολογίων «Φῶς Φαναρίου» καί «Ἰδιωτική ὁδός», Παναγιώτης Ἀντ. Ἀνδριόπουλος, δημοσίευσε ἐναντίον τῆς ἐλαχιστότητός μας τά ἑξῆς κείμενα :

α) «Τά ἀναθέματα τοῦ ‘’ἀποτειχισμένου’’, οἱ μητροπολίτες Πειραιῶς καί Κυθήρων καί ἡ ρωσική προπαγάνδα»[10] (22-03-2021), καί

β) «Τά ‘’ἀναθέματα’’ 2021 με ἄρωμα… Πειραιῶς Σεραφείμ»[11] (24-03-2021).

Στό ἴδιο μήκος κύματος κινήθηκε καί ὁ ἐπίσης ἄγνωστος σ’ ἐμᾶς Ἀρχιμανδρίτης Ρωμανός (Ἠλίας Ἀναστασιάδης) μέ ἀναρτήσεις του στό facebook[12].

Βέβαια, δέν θά ἔπρεπε νά ἀσχολούμαστε μέ οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἔχουμε γράψει παλαιότερα, θέτουν οὐσιαστικῶς ἑαυτούς ἐκτός Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ[13], λόγῳ τῶν αἱρετικῶν φρονημάτων τους. Ἐξ αἰτίας, ὅμως, τῆς προκλητικότητός τους, μᾶς ἀναγκάζουν νά ἀπαντήσουμε.

Ἀπό τήν ἄλλη, οὔτε καί οἱ οἰκουμενιστές θά ἔπρεπε νά ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐλαχιστότητά μας, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τήν πεπλανημένη λογική τους, ἐμεῖς οἱ ἀποτειχισμένοι εἴμαστε ἐκτός Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἤ ἰδιωτεύουμε, ὅπως ἔγραψε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς.

Βέβαια, τό γεγονός ὅτι ἡ ἀποτείχιση δέν βγάζει τόν ἀποτειχισμένο ἐκτός Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι βασικό ἐκκλησιολογικό ἀξίωμα. Τὸ οὐσιαστικὸ «ἀποτείχισις» παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἀποτειχίζω», τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὰ Λεξικὰ καί τό Μέγα Λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας τῶν Liddell – Scott, σημαίνει «ὀχυρώνω, ἀποκλείω διὰ τείχους, ἐγείρω μεσότοιχον». Ἑπομένως, καὶ ἡ λέξη «ἀποτείχισις» σημαίνει «ἀποκλεισμὸς διὰ τείχους, ὀχύρωσις». Τὸ δὲ τεῖχος, ποὺ ὑψώνει κανεὶς, γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ, καλεῖται ἀποτείχισμα. Ἀποτείχισις δέν σημαίνει τὸ νὰ βγεῖ κάποιος ἐκτός τοῦ τείχους, ἐν προκειμένω τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐσφαλμένα πιστεύουν οἱ περισσότεροι. Ὁ ἀποτειχισθείς κληρικός, ἕνεκα τῆς φανερῆς αἱρέσεως τοῦ ἐπισκόπου του, φτιάχνει ἕνα τεῖχος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὸν αἱρετίζοντα ἐπίσκοπο, μέχρι νὰ ἔρθει Ὀρθόδοξη Σύνοδος, νὰ καθαιρέσει τὸν αἱρετίζοντα ἐπίσκοπο, ἐὰν δὲν μετανοήσει.

Τό ποιός εἶναι ἐντός ἤ ἐκτός Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μᾶς τό ἔχουν πεῖ ξεκάθαρα οἱ ἅγιοι πατέρες μας.

ἐν ἁγίοις πατήρ ἡμῶν Γρηγόριος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ὁ Παλαμᾶς, ὁ ἡσυχαστής, ὁ θεατής τοῦ ἀκτίστου Θείου Φωτός καί κήρυξ τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος, ὁ ἀντίπαπας καί παπομάστιξ, σέ ἐπιστολή του πρός τόν αἱρετίζοντα τότε Πατριάρχη Ἀντιοχείας Ἰγνάτιο, ὑποστηρικτή τοῦ λατινόφρονα τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου Καλέκα, πού ἰσχυριζόταν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι δική του, γράφει : «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί˙ καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί»[14]. Δηλαδή, «αὐτοί, πού εἶναι μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, αὐτοί εἶναι μέ τήν ἀλήθεια˙ καί αὐτοί, πού δέν εἶναι μέ τήν ἀλήθεια, δέν εἶναι οὔτε μέ τήν Ἐκκλησία του Χριστοῦ». Οἱ οἰκουμενιστές δέν εἶναι μέ τήν ἀλήθεια, οὔτε μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέγει : «Καθολικήν Ἐκκλησίαν, τήν ὀρθήν καί σωτήριον τῆς πίστεως ὁμολογίαν, ὁ Κύριος εἶναι εἰπών, ἐπί τούτῳ καί Πέτρον καλῶς ὁμολογήσαντα ἐμακάρισεν»[15]. Οἱ οἰκουμενιστές δέν κατέχουν τήν ὀρθή καί σωτήρια ὁμολογία, γι’ αὐτό καί εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἔτσι, λοιπόν, οἱ ἀνωτέρω δύο προαναφερόμενοι, ὡς κριτές καί ἐπιτιμητές τῆς οἰκουμένης, ἔπνεαν καί πνέουν τά μένεα ἐναντίον τῆς ἐλαχιστότητός μας, ἐξ αἰτίας τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ ἀναθέματος ἐναντίον τοῦ σχισματοαιρετικοῦ μορφώματος, πού ὑπάρχει στήν Οὐκρανία, τοῦ ἐπί κεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ μορφώματος, σχισματοαιρετικοῦ ψευδομητροπολίτου Ἐπιφανίου Ντουμένκο, καί ὅσων βρίσκονται σέ ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ αὐτούς. Εἶναι φυσικό βέβαια αὐτό νά συμβαίνει, διότι μέσα στό ἀνάθεμα συγκαταλέγονται καί οἱ ἴδιοι, ὠς ἔχοντες κοινωνία μέ τό μόρφωμα αὐτό καί τόν ἐπί κεφαλῆς του.

Ἰσχυρίστηκαν, ἐπίσης, ὅτι τήν κύρια εὐθύνη γιά τήν ἐλαχιστότητά μας φέρει ὁ πρώην ἐπίσκοπος, στόν ὁποῖο ἐκκλησιαστικῶς ἀνήκαμε μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2019, Μητροπολίτης Πειραιῶς. Γι’αὐτό καί ζήτησαν δημόσια, ἐπιτακτικά καί ἐπιμόνως ἀπό τόν τελευταῖο νά δηλώσει τήν ἐκκλησιαστική κατάσταση τῆς ἐλαχιστότητός μας.

3. Ἡ ἀντίδραση τοῦ πρώην ἐπισκόπου μας, Μητροπολίτου Πειραιῶς

Ἄμεση, λοιπόν, ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ πρώην ἐπισκόπου μας, Μητροπολίτου Πειραιῶς. Στίς 25-03-2021, ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἐναντίον τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ, δημοσίευσε ἀνακοινωθέν ὑπό τόν τίτλο : «Ἡ Μητρόπολη Πειραιῶς ἀπαντᾶ γιά τούς δύο πρώην κληρικούς της»[16], ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στά ἱστολόγια «Φῶς Φαναρίου»[17] καί «Ἰδιωτική ὁδός»[18].

Υιἱκῶς καί εὐσεβάστως, ἀλλά καί μέ ἄλγος ψυχῆς διαπιστώνουμε ὅτι :

α) Εἶναι τουλάχιστον ἀδιανόητο Μητροπολίτης νά ἀναφέρεται καί νά μιλᾶ γιά κληρικό, πού δέν ἀνήκει στήν Μητρόπολη καί τήν δικαιοδοσία του.

β) Στό ἐν λόγῳ κείμενο ὁ πρώην ἐπίσκοπός μας, Μητροπολίτης Πειραιῶς, οὐσιαστικά ἀναπαράγει καί ἀναμασᾶ παλαιοτέρους ἰσχυρισμούς του περί τῆς ἐλαχιστότητός μας, τούς ὁποίους ἔχουμε ἤδη ἀνατρέψει καί καταρρίψει μέ παλαιότερα κείμενά μας. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά διαπιστώσει τό πῶς πραγματικῶς καί ἀκριβῶς ἔγινε ἡ ἀπόλυσή μας ἀπό τήν Μητρόπολη Πειραιῶς ἤ τήν «κανονικότητα» τοῦ ἀπολυτηρίου μας ἤ τήν μή ἀποδοχή τῆς «πνευματικῆς καθοδηγήσεως» τοῦ Μητροπολίτου ἐκ μέρους μας, μπορεῖ νά μελετήσει τά κείμενά μας : «Τό χρονικό τῆς ἀκούσιας ἀπόλυσης μου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς»[19] (29-10-2019) καί «Ἡ πραγματική αὐτονόμηση καί ἀποστασιοποίησή μου ἀπό τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς»[20] (18-12-2019). Ὅσον ἀφορᾶ δέ τήν ἀποτείχισή μας μπορεῖ κανείς νά μελετήσει τά κείμενά μας : «Ἡ ἀποτείχισίς μου λόγῳ τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος»[21] (28-04-2020) καί «Κριτική στό ἀπολυτήριο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.κ. Σεραφείμ»[22] (28-04-2020). Καί,

γ) Ἄνευ σοβαροῦ ἐρείσματος εἶναι ὁ ἰσχυρισμός τοῦ Μητροπολίτου ὅτι στόν διαδικτυακό τόπο, πού διατηροῦμε, δημοσιεύουμε κείμενα κατά τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Τό ὅτι ὑπάρχουν ἐλάχιστα τέτοια κείμενα εἶναι γεγονός. Ὅμως, ἀλλοίμονο, ἄν ἡ καλόπιστη καί μέ θεολογικά καί ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα κριτική σέ ἄστοχες ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτου, πού ἀφίστανται τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, βαπτιστεῖ ὡς πολεμική καί ἐχθρότητα.

4. Ἡ «πνευματική καθοδήγηση» τοῦ πρώην ἐπισκόπου μας, Μητροπολίτου Πειραιῶς

Μιᾶς καί ὁ πρώην ἐπίσκοπός μας, Μητροπολίτης Πειραιῶς, ἐγείρει θέμα μή ἀποδοχῆς ἐκ μέρους μας τῆς «πνευματικῆς καθοδηγήσεώς» του, θά θέλαμε νά θέσουμε τά κάτωθι ἐπίκαιρα ἐρωτήματα :

α) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ μή ἐκφώνηση πλέον τῶν ἀναθεμάτων ἀπό τόν Μητροπολίτη, τά ὁποία ὁ ἴδιος καλῶς καί ὀρθῶς, σωφρόνως καί δικαίως ἐξεφώνησε τό 2012[23], καθώς αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ προαναφερθείς Παναγιώτης Ἀνδριόπουλος στά κείμενά του;

β) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ὁ ἐπαμφοτερισμός τοῦ Μητροπολίτου στό μείζον καί φλέγον θέμα τοῦ Οὐκρανικοῦ; Διότι, καταδικάζει μέν μέ γραπτούς μύδρους τούς σχισματοαιρετικούς καί ἀναθεματισμένους Οὐκρανούς, δέχεται, ὅμως, νά ἀναγνωρίζονται στήν Θεία Λειτουργία (τόν ἱερότερο ἐπί γῆς «ὑπερχρόνο») ὡς μέλη τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας[24]!

γ) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση οἱ κοινές Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Μητροπολίτου τόσο μέ τόν Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κυρό Ἰωάννη, ἕναν ἀπό τούς ἐν Ἑλλάδι «ἐξάρχους» τοῦ σχίσματος, ὅσο καί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος «ἔκλεψε» τήν συγκατάθεση τῆς Ι.Σ.Ι. γιά τό Οὐκρανικό;

δ) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ἄποψη τοῦ Μητροπολίτου ὅτι τό Οὐκρανικό ζήτημα εἶναι «διοικητικῆς φύσεως θέμα, πού δέν τυγχάνει θέμα Ὀρθοδόξου ἀκριβείας περί τήν πίστιν»[25].

ε) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ξένη γιά τήν Θεολογία (ἀλλά οἰκεία στή Νομική Ἐπιστήμη)  ἐπιχειρηματολογία τοῦ Μητροπολίτου περί διακρίσεως μεταξύ «ἀκύρων» καί «ἀνυποστάτων» ἐκκλησιαστικῶν ἀποφάσεων[26], ἡ ὁποία «παραπέμπει» τήν μνήμη στήν παρόμοια αὐγουστίνεια (καί φραγκολατινικά νομικίστικη) διάκριση περί τῶν τελουμένων ἀπό αἱρετικούς καί σχισματικούς μυστηρίων μέ τρόπο« ἔγκυρο», ἀλλά ὄχι «νόμιμο»;

στ) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ἄκρως προβληματική θέση τοῦ Μητροπολίτου ὅτι ἡ ἐνασχόληση μέ ἐκκλησιολογικά προβλήματα στήν ἐποχή μας ἀπαιτεῖ ὁπωσδήποτε τήν κατοχή καί τῆς Νομικῆς Ἐπιστήμης[27], ἀμφισβητώντας ἔτσι εὐθέως τήν αὐτοτέλεια τῆς θεόπνευστης ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας (Ἁγίας Γραφῆς, Συμβολικῶν Μνημείων, Ἱερῶν Κανόνων, Ἱερᾶς Ὑμνογραφίας κ.τ.σ.);

ζ) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία τοῦ Μητροπολίτου μέ φιλοσχισματικούς, οἰκουμενιστές καί φιλοοικουμενιστές;

η) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ μνημόνευση ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς ὀρθοτομούσης τόν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ἐνώ αὐτή δέν τυγχάνει τοιαύτη, ἀφοῦ ἔχει ἀποδεχθεῖ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, τό Οὐκρανικό καί τόν Καισαροπαπισμό;

θ) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου τῆς διώξεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ τά γνωστά ἐπαχθῆ μέτρα στούς Ναούς λόγῳ κορωναϊοῦ καί ἡ ἀδιανόητη ἐκ μέρους του δικαιολόγησή της ὅτι «θά γίνει σεβαστή» καί ὅτι «ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ταπεινώνεται»[28];

ι) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ἀνοχή ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου τῆς μασκοφορίας κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία εἶναι σοβαρό θεολογικό καί δογματικό θέμα, ἀποτελεῖ ἀσέβεια καί βεβήλωση τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἄρνηση τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος καί προσβολή τοῦ ἰδίου τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀποτελεῖ αἵρεση, ὅπως ἔχει καταδείξει ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Στυλιανός Καρπαθίου καί ἄλλοι[29];

ια) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ ἀνοίκεια γιά τήν Ἀρχιερωσύνη καί δημόσια εἰκόνα τοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ Μητροπολίτου[30], ὁ ὁποῖος δέχτηκε νά ἐμβολιαστεῖ μέ τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωναϊοῦ, τό ὁποῖο, ὅπως ἔχει ἀποδείξει τό Εὐρωπαϊκό Ἰνστιτούτο Βιοηθικῆς, α) περιέχει κυτταρικές σειρές ἐκτρωμένων ἐμβρύων, β) ἀποσκοπεῖ, μέσῳ τῆς νανοτεχνολογίας καί τοῦ ἀσυρμάτου δικτύου 5G, στήν μετάλαξη τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ τῶν ἀνθρώπων καί τόν μετανθρωπισμό, καί γ) ἔχει ὁδηγήσει χιλιάδες ἀνθρώπους σέ σοβαρά προβλήματα ὑγείας, ἀκόμη καί στόν θάνατο[31]; Καί,

ιβ) Εἶναι πνευματική καθοδήγηση ἡ θέση τοῦ Μητροπολίτου ὅτι «τήν Οἰκουμενική περιωπή τῆς Ἁγίας Συνόδου τοῦ 1351 ἀνεγνώρισε καί ἡ συνελθοῦσα ἐν Κρήτῃ Σύνοδος»[32], τήν στιγμή πού ἡ ψευδοσύνοδος στήν Ἐγκύκλιό της, ναί μέν τήν ἀπεκάλεσε «καθολικοῦ κύρους μεγάλη σύνοδο»[33], ἀλλά δέν τήν ἀναγνώρισε ὡς τήν Θ΄ Ἁγία καί Οἰκουμενική Σύνοδο; Τελικά, τί εἶναι γιά τόν Σεβασμιώτατο ἡ Σύναξη τῶν 10 Προκαθημένων μαζί μέ μιά μειοψηφία Ἐπισκόπων στήν Κρήτη; Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως τό ἐπιγράφει ἀνωτέρω, ἤ ψευδοσύνοδος; 

5. Ἡ ἐκκλησιολογική κατάσταση τοῦ πρώην ἐπισκόπου μας, Μητροπολίτου Πειραιῶς

Μετά τά ἀνωτέρω, καί ἀφοῦ ὁ Μητροπολίτης ὑπεβλήθη στόν κόπο τῆς δημοσιεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως τῆς ἐλαχιστότητός μας, θεωροῦμε ὅτι δικαιούμαστε νά θέσουμε κάποια ἐπιπλέον ἐρωτήματα γιά τό ἐκκλησιολογικό status τοῦ Μητροπολίτου.

Ἔχοντας, λοιπόν, ὑπ’ ὄψιν τόν 2ο Ἱερό Κανόνα τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ἀναγνωρισμένης ἀπό Οἰκουμενικές καί ἄλλους συμφωνοῦντες Κανόνες, ὅτι «ὁ κοινωνών ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος εἶναι»[34], ρωτᾶμε :

α) Μήπως ὁ  Μητροπολίτης, μέ τήν συγκοινωνία του μέ φιλοσχισματικούς Ἱεράρχες, πού ἔχουν κοινωνία μέ τούς ἀκοινωνήτους σχισματοαιρετικούς τῆς Οὐκρανίας, ἐμπίπτει στόν ἀνωτέρω Κανόνα; Καί,

β) Μήπως ὁ  Μητροπολίτης, μέ τήν μνημόνευση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς ὀρθοτομούσης τόν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ αὐτή δέν τυγχάνει τοιαύτη, διαπράττει τό μέγα ἁμάρτημα τοῦ ψεύδους καί μάλιστα ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου καί τῆς ἰδίας τῆς Αὐτοαληθείας, δηλαδή τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καί γίνεται κοινωνός τῆς πνευματικῆς μολύνσεως, πού ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθοδόξου φρονήματος του;

Ἐπίλογος

Καθηκόντως δοξάζουμε καί εὐγνωμονοῦμε τόν Τρισάγιο Θεό, πού μᾶς ἔδωσε τήν δύναμη, τήν τόλμη καί τό θάρρος νά ἀποτειχιστοῦμε, νά ἐγείρουμε δηλαδή προστατευτικό τεῖχος ἔναντι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, τῆς Οὐκρανικῆς σχισματοαιρέσεως καί τοῦ Καισαροπαπισμοῦ καί νά μήν ἔχουμε καμμία ἀπολύτως κανονική ἐξάρτηση, σχέση καί ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ οἰκουμενιστές, φιλοοικουμενιστές, σχισματοαιρετικούς καί σχισματοφίλους καί φαινομενικά «παραδοσιακούς».

Ἐπίσης, Τόν εὐχαριστοῦμε, διότι ὄντως δέν εἴμαστε μισθωτοί ποιμένες ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο, ἀλλά προσπαθοῦμε νά εἴμαστε καλοί ποιμένες, κατά τό πρότυπο τοῦ Καλοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, διότι ὁ μισθωτός ποιμήν δέν εἶναι ποιμήν, κατά τά ἀψευδέστατα λόγια τοῦ Κυρίου μας στό κατά Ἰωάννην ἅγιο Εὐαγγέλιο[35].

Πραγματικά λυπούμαστε καί στενοχωρούμαστε γι’ αὐτήν τήν πρός τά χείρονα ἀλλοίωση, τήν μετάλλαξη καί μεταποίηση τοῦ πρώην ἐπισκόπου μας, Μητροπολίτου Πειραιῶς.

Παραλλήλως, μέ πόνο ψυχῆς διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι τραγικό καί μέ σοβαρότατες σωτηριολογικές συνέπειες τό γεγονός ὅτι ἡ Κρατική Διοικοῦσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν μπόρεσε νά ἀντισταθεῖ στήν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, τό Οὐκρανικό Κακοκέφαλο καί τόν Καισαροπαπισμό καί νά ἀποτρέψει δυσάρεστες ἐξελίξεις. Ἡ εὐθύνη της παραμένει μεγίστη ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

Τέλος, δηλώνουμε σαφῶς καί εὐθαρσῶς ὅτι δέν εἴμαστε οὔτε φιλοπατριαρχικοί, οὔτε φιλοφαναριώτες, οὔτε φιλοοικουμενιστές, οὔτε φιλοπαπικοί, οὔτε ἀμερικανόφιλοι, οὔτε ρωσόφιλοι, οὔτε μασονόφιλοι. Πάντοτε εἴμασταν, εἴμαστε καί θά εἴμαστε, μέ τήν Χάρι τοῦ Κυρίου μας, Χριστόφιλοι, Θεοτοκόφιλοι, Παναγιόφιλοι, Ἁγιόφιλοι καί Ὀρθοδοξόφιλοι.

Καλή μετάνοια καί καλό ὑπόλοιπο Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!


[1] ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 21-03-2021 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.youtube.com/watch?v=Iog7mro8zpA

[2] https://odysseiatv.blogspot.com/2021/03/blog-post_453.html

[3] https://www.youtube.com/watch?v=OYvGTA9aE50&t=14s

[4] https://sotiriosnavs.com/ταξισ-λιτανευσεωσ-των-αγιων-και-ιερων-2/

[5] borbazaveru.info

[6] https://sotiriosnavs.com/αναθεματα-εκφρασεισ-θυμου-μισουσ-και-2/

[7] https://sotiriosnavs.com/ru/анафемы-выражение-гнева-ненависти-и-п/ και http://myrophoros.blogspot.com/2021/03/blog-post_22.html

[8] https://sotiriosnavs.com/οι-εξωτερικοι-και-εσωτερικοι-εχθροι-τ/

[9] http://myrophoros.blogspot.com/2021/03/blog-post_21.html

[10] http://fanarion.blogspot.com/2021/03/blog-post_975.html#more

[11] http://fanarion.blogspot.com/2021/03/2021_24.html#more

[12] Ilias Anastasiadis (Archimandrite Romanos), https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=859200024638271&id=100016448431298και

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=8606207844961951&id=100016448431298

[13] ΣΥΑΝΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ, Ὁμολογία πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, Ἀπρίλιος 2009, https://www.impantokratoros.gr/B742476A.el.aspx

[14] ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας 3, Π. Χρηστου, Γρηγορίου Παλαμᾶ Συγγράμματα, τόμ. Β´, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 624.

[15] Εἰς τόν βίον καί τήν ἄθλησιν τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καί ὁμολογητοῦ Μαξίμου 24, PG 90, 93.

[16] https://www.ekklisiaonline.gr/nea/i-mitropoli-pireos-apanta-gia-tous-dyo-proin-klirikous-tis/

[17] http://fanarion.blogspot.com/2021/03/blog-post_590.html

[18] http://panagiotisandriopoulos.blogspot.com/2021/03/blog-post_52.html

[19] https://sotiriosnavs.com/το-χρονικο-τησ-ακουσιασ-απολυσησ-μου-α/

[20] https://sotiriosnavs.com/η-πραγματικη-αυτονομηση-και-αποστασι/

[21] https://sotiriosnavs.com/η-αποτειχισισ-μου-λογω-του-ουκρανικου/

[22] https://sotiriosnavs.com/κριτικη-στο-απολυτηριο-του-σεβασμιωτ-2/

[23] https://www.youtube.com/watch?v=DpGvSS9-kNQ

[24] Ὁ Μητροπολίτης Κιέβου Ἐπιφάνιος μνημονεύθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς, 06-01-2020, https://www.youtube.com/watch?v=2jwHX2kPbwo

[25] Σχ. βλ.ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, «Ποτέ δέν ἀποδέχθηκα πρόταση γιά ἀναγνώριση τῆς ἀνυπόστατης «Ἐκκλησίας», πού δημιουργήθηκε στήν Οὐκρανία», 13-10-2019,  https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/32274-peiraios-pote-den-apodexthika-protasi-gia-anagnorisi-tis-anupostatis-ekklisias-pou-dimiourgithike-stin-oukrania, Σχ. βλ. ἡμέτερον κείμενο μέ τίτλο : «Τό Οὐκρανικό εἶναι θέμα μόνο διοικητικῆς φύσεως»; 04-11-2019, https://sotiriosnavs.com/το-ουκρανικο-ειναι-θεμα-μονο-διοικητι/

[26]«Μητρόπολη Πειραιώς, Οφειλόμενη απάντησις στο Ιστολόγιο Κατάνυξη» (19 Δεκεμβρίου 2019) https://katanixi.gr/2019/12/13/ μητρόπολη-πειραιώς-οφειλόμενη-απάντ/ « … ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δέν εἶναι “σύλλογος εὐσεβοφρονούντων”, ἀλλά κανονικόν καί νόμιμον ὄργανον διοικήσεως τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας καί οἱ ἐν προκειμένῳ Ἀποφάσεις Της εἶναι μέν ἄκυρες, ἀλλά ὄχι ἀνυπόστατες καί κατά ταῦτα πρέπει νά καταγνωσθοῦν κατά τάς ἀρχάς τοῦ Κανονικοῦ μας Δικαίου ὑπό Πανορθοδόξου (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου καί ὄχι ἀπό τόν κάθε ἕνα δικαίως ἀνησυχούντα ἐυσεβῆ ἀδελφόν».

[27] «Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιώς ἀπαντᾷ σέ ἐπικρίσεις» (9 Ιανουαρίου 2020) http://www.impenimerosi.gr/index.php/menu-anakoinothenta-sevasmiotatou/item/808-i-iera-mitropolis-peiraios-apanta-se-epikriseis « … εἶναι θέματα βαθείας γνώσεως καί ἀσφαλῶς πρέπει νά ὑφίσταται ὁ φωτισμός τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ψυχοσωματική καθαρότης καί ἀκεραιότης ἀλλά καί ἡ ἐπιστημοσύνη περί τό ἀντικείμενο καί εἰδικώτερα ἡ σαφής καί πλήρης γνῶσι καί τῆς Θεολογίας καί τῆς θύραθεν Νομικῆς, τῆς ὁποίας οἱ προβλέψεις εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν κατανόηση καί συμπλήρωση τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου».

[28] Πειραιώς Σεραφείμ : ”Προκαλεῖ θλίψη, ἀλλά εἶναι σεβαστή ἡ ἀπόφαση’’, 17-03-2020, https://www.romfea.gr/diafora/35920-peiraios-serafeim-prokalei-thlipsi-alla-einai-sebasti-i-apofasi, Τί δήλωσε ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν στό MEGA Live News,  17-03-2020, https://www.youtube.com/watch?v=VHpX8j64ZLA&t=2s

[29] Σχ. βλ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, Ἐκκλησία καί κορωνοϊός. Προσβολή τῶν δογμάτων καί τῆς ἱερότητος τῶν Ναῶν, 11-05-2020, https://www.romfea.gr/images/article-images/2020/05/romfea3/PROSVOLI_TON_DOGMATON_TIS_EKKLISIAS_KAI_TIS_IEROTITAS_TON_NAON.pdf, ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ, Ἡ μασκοφορία στό ναό ἀποτελεῖ αἵρεση, 22-02-2021, https://www.youtube.com/watch?v=A69Oy4lMX7A καί Εἶναι ὕβρις νά ἀπολυμαίνονται οἱ Ναοί, 13-5-2020, https://www.youtube.com/watch?v=KlMIHhmDs8Q, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, Τουλάχιστον μέσα στό ναό νά μή φοράμε μάσκες, 25-08-2020, https://www.youtube.com/watch?v=dQKBMgeNbmc  

[30] Ἐμβολιάστηκε ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, 15-01-2021, https://www.megatv.com/2021/01/15/emvoliastike-o-mitropolitis-peiraios-serafeim/

[31] Σχ. βλ. ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, Ἐμβόλια κοροναϊοῦ καί χρήση κυττάρων ἀπό ματαιωμένα ἔμβρυα : προηγμένη τεχνολογία, 26-11-2020, https://www.ieb-eib.org/nl/nieuws/biomedisch-onderzoek/medisch-onderzoek/coronavirusvaccins-en-het-gebruik-van-cellen-van-geaborteerde-foetussen-stand-van-zaken-1926.html?backto=search, Τό Βατικανό κρίνει «ἠθικά ἀποδεκτά» τά εμβόλια κατά τῆς Covid-19, 21-12-2020, https://www.kathimerini.gr/world/561203191/to-vatikano-krinei-ithika-apodekta-ta-emvolia-kata-tis-covid-19/, ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Τό ἐμβόλιο παρασκευάζεται ἀπό ἔμβρυα ἐκτρώσεων. Μήν τό δεχτεῖτε, 30-12-2020, https://www.youtube.com/watch?v=q6ln-YMvG34, ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΡΧΙΜ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ: Δέν θά δώσω εὐλογία σέ κανέναν νά κάνει τό ἐμβόλιο, 09-01-2021, https://www.romfea.gr/agioritika-nea/41526-igoumenos-parthenios-den-tha-doso-eulogia-se-kanenan-na-kanei-to-embolio, https://www.youtube.com/watch?v=VJ3MHayQoCQ&t=11s, ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Ὄχι στό ἐμβόλιο, 18-01-2021, https://www.youtube.com/watch?v=E1XwmSAoeeo καί Μήνυμα ἀπό τόν Γέροντα Γαβριήλ, 11-03-2021, https://www.youtube.com/watch?v=Cn3zWKdj4gk&t=18s

[32] Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Πειραιῶς τίμησε τήν Ἁγία Θ’ Οἰκουμενική Σύνοδο (ΦΩΤΟ), 28-03-2021, https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/42684-i-iera-mitropoli-peiraios-timise-tin-agia-th-oikoumeniki-synodo-foto

[33] ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council

[34] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 2003, σσ. 407-408.

[35] Ἰω. 10, 1-16.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!