ΕΥΧΕΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί!

Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ σήμερον ὀκταήμερος κατά σάρκα περιτμηθεῖς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσεβείαις τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καί Οὐρανοφάντορος, νά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς «συλαγωγοῦντας», δηλαδή ἀπό αὐτούς πού προσπαθοῦν νά κλέψουν καί ν’ ἀπατήσουν τό νοῦ μας, γιά νά μᾶς πλανήσουν ἀπό τήν μόνη καί ἀποκλειστικῶς σώζουσα ὀρθόδοξη πίστη, «διά τῆς φιλοσοφίας καί τῆς κενῆς ἀπάτης», δηλαδή μέσῳ τῆς ἔξωθεν φιλοσοφίας, ἰδιαιτέρως τῆς Ἐπικούρειας φιλοσοφίας, καί τοῦ ἀθεϊσμοῦ (οἰκουμενισμοῦ καί ψευδενωτισμοῦ), «κατά τήν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων», δηλαδή κατά τούς ἑσφαλμένους λογισμούς καί τίς παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων, τίς λανθασμένες ἀνθρώπινες δόξες και γνώμες, δηλαδή τίς αἱρέσεις, «καί κατά τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου», δηλαδή κατά τίς παρατηρήσεις τῶν ἡμερῶν, τοῦ ἡλίου καί τῆς σελήνης.  

ΧΡΙCΤΟC ΠΕΡΙΕΤΜΗΘΗ !

ΑΛΗΘΩC ΠΕΡΙΕΤΜΗΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ !

Εὐλογημένο, σωτήριον παρά Κυρίου καί ἐν μετανοίᾳ τό νέον πολιτικόν ἔτος 2023!

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!