ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2023

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί!

Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθείς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἀξιώσει νά «ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια», δηλαδή τήν εἰδωλολατρεία καί γενικῶς τά ἀσεβῆ δόγματα, «καί τίς κοσμικές ἐπιθυμίες», δηλαδή τήν πλεονεξία, τήν τρυφή, τήν φιλοδοξία, τήν φιλαργυρία καί τά ἄλλα πάθη καί γενικῶς τήν ἀκάθαρτη ζωή, «καί νά ζήσουμε στόν παρόντα αἰώνα σωφρόνως», μέ ἀποχή δηλαδή ἀπό τά σαρκικά καί ὅλα τά ἄλλα πάθη καί τίς κακίες, «δικαίως», μέ δικαιοσύνη, «καί εὐσεβῶς», μέ εὐσέβεια, δηλαδή ὀρθή πίστη, «περιμένοντας μέ χαρά τήν μακάρια ἐλπίδα καί τήν δευτέρα παρουσία καί ἐπιφάνεια τῆς δόξας τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ»!    

ΧΡΙCΤΟC ΕΦΑΝΗ !

ΑΛΗΘΩC ΕΦΑΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ !

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2023

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα!

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!