ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί!

Εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας ὁ ἐν Ἰορδάν ὑπό Ἰωάννου βαπτισθεῖς Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς ἀξιώσει νά ”ἀρνηθοῦμε τήν ἀσέβεια”, δηλαδή τήν εἰδωλολατρεία καί γενικῶς τά ἀσεβῆ δόγματα, ”καί τίς κοσμικές ἐπιθυμίες”, δηλαδή τήν πλεονεξία, τήν τρυφή, τήν φιλοδοξία, τήν φιλαργυρία καί τά ἄλλα πάθη καί γενικῶς τήν ἀκάθαρτη ζωή, ”καί νά ζήσουμε στόν παρόντα αἰώνα σωφρόνως”, μέ ἀποχή δηλαδή ἀπό τά σαρκικά καί ὅλα τά ἄλλα πάθη καί τίς κακίες, ”δικαίως”, μέ δικαιοσύνη, ”καί εὐσεβῶς”, μέ εὐσέβεια, δηλαδή ὀρθή πίστη, ”περιμένοντας μέ χαρά τήν μακάρια ἐλπίδα καί τήν δευτέρα παρουσία καί ἐπιφάνεια τῆς δόξας τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ”.    

ΧΡΙCΤΟC ΕΦΑΝΗ !

ΑΛΗΘΩC ΕΦΑΝΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ !

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2024

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα! Καλό Παράδεισο!

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!