ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀντίγραφο ἀπό νωπογραφία τοῦ 1817 στήν Ἱερά Μονή Ζωγράφου Ἁγίου Ὄρους καί ἀπεικονίζει :

Τό καράβι τῆς Ὀρθοδοξίας μέ κυβερνήτη τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Τήν Κυρία Θεοτόκο, Μεσίτρια γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου.

Τούς τέσσερεις Ἁγίους Ἀποστόλους καί Εὐαγγελιστές μέ τά τέσσερα εὐαγγέλια, πού προωθοῦν τό πλοῖο.

Τούς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο,  πού βαστάζουν τήν ἄγκυρα της Ὀρθοδοξίας.

Πλῆθος Ἁγίων Πατέρων, πού διαφυλάττουν τήν παρακαταθήκη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης. Προεξάρχοντες αὐτῶν εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος.

Τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν πλώρη καί τό λάβαρο μέ τά σύμβολα τοῦ Πάθους καί τῆς νίκης τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τούς τρεῖς σταυρούς στά πανιά,  πού ἀντιπροσωπεύουν συμβολικά τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. 

Τήν συναγωγή ὅλων τῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι κατά χρόνους πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία καί οὐκ ἠδυνήθησαν κατισχύσαι αὐτῆς!

Τούς τρεῖς μεγαλύτερους ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Οἰκουμενιστή Δεσπότη, τόν αἱρετικό Μονοφυσίτη καί τόν αἱρεσιάρχη Πάπα Ρώμης.

Τό θηρίο τοῦ Ἅδου, τήν λαοπλάνο Μουσουλμανική θρησκεία, πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τόν αἱρεσιάρχη Λούθηρο, ἀρχηγό τῆς αἱρέσεως τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Τόν Ἰουλιανό τόν ἀποστάτη, πρώην χριστιανό, πού κήρυξε τήν εἰδωλολατρία.

Τόν Διώκτη, τύραννο βασιλιά, τόν Νέρωνα, τόν Διοκλητιανό, τόν Δέκιο κ.ἄ.

Τό θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς» μέ τά τρία πόδια,  πού βλασφημεῖ τό δόγμα Ἁγίας Τριάδος.

Τόν στρατό τῶν σταυροφόρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τόν πονηρό ἄρχοντα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων μέ σύμβολα : τό σιωνιστικό ἀστέρι, τό πουγκί μέ τό δολάριο καί τήν πόρνη γυναῖκα.

Τόν Ἀντίχριστο, πού τοξεύει τόν Κυβερνήτη Ἰησοῦ Χριστό.

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!