ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος                                                                                          14-05-2020

Πικρότατες ἐντυπώσεις προκαλεῖ ἡ εἴδηση γιά ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν ἐπερχόμενη ἐπίσκεψη τοῦ ἀντιχρίστου καί αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄ στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα ὑπενθυμίζεται ὅτι τήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στίς 23-10-2019 ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Δένδιας ἐπεσκέφθη τόν Πάπα στό Βατικανό.1https://katanixi.gr/2019/10/23/συνάντηση-πάπα-φραγκίσκου-δένδια-στο/ Τήν ἀποκάλυψη γιά τήν ἔλευση τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα ἔκανε ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γιῶργος Καλαντζῆς2Τό ὅραμα τοῦ Γ. Καλαντζῆ : Πατριάρχης καί Πάπας νά περπατήσουν μαζί στούς Φιλίππους, 02-08-2019, https://katanixi.gr/2019/08/02/τοὅραμα-του-γ-καλαντζή-πατριάρχης-καί/, Ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Μακεδονία. Σχεδιασμοί αντιδράσεων! 17-01-2020, https://katanixi.gr/2020/01/17/ανακοινώθηκε-η-επίσκεψη-του-πάπα-φραγ/, https://www.youtube.com/watch?v=P3bC1I70KSE κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας (2020) τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καβάλας καί Φιλίππων Στεφάνου. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τίς πόλεις τῶν ὁποίων θά ἐπισκεφθεῖ. Ἡ ἐπίσκεψη, λόγῳ κορωναϊοῦ, πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς ὅμως νά ξεχαστεῖ. Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τοῦ κορωναϊοῦ, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε νά ἀναζωπυρώσει τό θέμα. Στίς 13-05-2020 εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, στήν ὁποία, μεταξύ ἄλλων, τόνισε ὅτι προσβλέπει στήν ἐπίσκεψή του στή χώρα μας, μόλις οἱ συνθήκες τό ἐπιτρέψουν. Ὁ Πρωθυπουργός ὑπενθύμισε τούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, τό 2021, καί πρότεινε στόν Πάπα, κατά τήν ἑπόμενη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα, νά ἐπισκεφθεῖ πόλεις, πού βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.3Τηλεφωνική ἐπικοινωνία Μητσοτάκη – Πάπα Φραγκίσκου, 13-05-2020

Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ ὁποῖος θα συνοδεύεται ἀπό τούς οἰκουμενιστές Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, θά ἐπισκεφτεῖ τήν Θεσσαλονίκη, τήν Βέροια, τήνΚαβάλα, τούς Φιλίππους, τήν Ἀθήνα καί τήν Κόρινθο. Τό πρόσχημα τῆς ἐπισκέψεως εἶναι ὅτι ὁ Πάπας ἐπιθυμεῖ νά περπατήσει στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ ἡμέτεροι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα θά τονίσει τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἔναντι τοῦ ἐθνικοῦ μας προβλήματος μέ τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων καί τήν ἐπαίσχυντη «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καί ὅτι θα αὐξήσει τόν θρησκευτικό τουρισμό στή Χώρα μας, ὁ ὁποῖος ἔχει μειωθεῖ, λόγῳ τῆς ἀπαγόρευσης πραγματοποιήσεως προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν ἀπό τήν Ρωσία στήν Ἑλλάδα, ἐξαιτίας τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος.

C:\Users\user\Desktop\ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ - ΠΑΠΑΣ.jpg

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Κύπρο ὑπενθυμίζεται ὅτιτήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκος Ἀναστασιάδης, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τό Βατικανό στίς 18-11-2019. 4Τί δώρα ἀντάλλαξαν Πρόεδρος Ἀναστασιάδης – Πάπας Φραγκῖσκος, 18-11-2019, https://www.alphanews.live/politics/ti-dora-antallaxanproedros-anastasiadis-papas-fragkiskos-binteofoto, https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-lesrB445VY&feature=emb_logo Ἡ ἐπίσκεψη σχεδιάζεται νά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ 2020, χρονιά ἑορτασμῶν γιά τά ἑξήντα (60) χρόνια ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί δέκα (10) χρόνια μετά τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου. Ἡ ἐπίσκεψη, λόγῳ κορωναϊοῦ, πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς ὅμως νά ξεχαστεῖ. Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τοῦ κορωναϊοῦ, ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης φρόντισε νά ἀναζωπυρώσει τό θέμα. Στίς 04-05-2020 εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, καί τοῦ ἀπηύθυνε ἐκ νέου πρόσκληση γιά πραγματοποίηση ἐπίσημης ἐπίσκεψής του στήν Κύπρο, ὅταν οἱ συνθῆκες τό ἐπιτρέψουν. Ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐνημέρωσε τόν Ποντίφικα γιά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης νά συνεισφέρει στήν αἱρετική Παπική Κοινότητα τοῦ λεγομένου «Ἁγίου Αἰγιδίου» καί τήν Ὀργάνωση Caritas, ποσό συνολικοῦ ὕψους 40.000€, ὡς ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης, καθώς ἐπίσης καί ὡς ἔνδειξη τῆς βαθειᾶς φιλίας καί τῶν δεσμῶν, πού συνδέουν τήν Κύπρο μέ τό Βατικανό  5Τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ προέδρου Ἀναστασιάδη μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, 04-05-2020,
https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/930813/ti-syzitisan-tilefonika-ptd-kai-papas-fraggiskos-a
.

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἐξῆς :

α) Ἡ πτώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν οἰκουμενιστικῶν ταγῶν συνεχίζεται μέ ἀμείωτους ρυθμούς. Μετά τόν Οἰκουμενισμό, τό Κολυμπάρι, τό Οὐκρανικό καί τό σφράγισμα τῶν Ναῶν, λόγῳ κορωναϊοῦ,  ἔρχεται καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Ρώμης, συμβόλου τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» καί τῆς πανθρησκείας.

β) Εἶναι ἡ τρίτη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Ἑλλάδα. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Μάιο τοῦ 2001, ὅταν ὁ Πάπας Ἰωάννης – Παῦλος Β΄ ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα ἐπί Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου καί ἡ δεύτερη ἦταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μαζί μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ἐπεσκέφθη τήν Λέσβο.

γ) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στίς προηγούμενες δύο ἐλεύσεις τοῦ Πάπα. Τό 2001 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος. Τό 2016 καί τό 2019 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

δ) Εἶναι ἡ δεύτερη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Κύπρο. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Ἰούνιο τοῦ 2010, ὅταν ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ἐπεσκέφθη τήν Πάφο, τήν Λευκωσία καί τήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.  6http://www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/11/T11-006.pdf

ε) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στήν προηγούμενη ἔλευση τοῦ Πάπα. Τό 2010 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.

στ) Ὀ Πάπας Φραγκῖσκος δέν ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, γιά νά προσκυνήσει, ἀλλά γιά νά τόν προσκυνήσουμε ὡς παγκόσμιο πολιτικοθρησκευτικό ἡγέτη καί νά μαγαρίσει τή Χώρα μας.

ζ) Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τά βήματα τοῦ ὁποίου προφασίζεται ὅτι θέλει νά ἀκολουθήσει ὀ Πάπας, εἶναι λάβρος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Ἄς θυμηθοῦμε μόνο τό Παύλειο˙ «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει, ὤν αὐτοκατάκριτος». 7Τίτ. 3, 10-11.

η) Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι, ὄχι μόνο αἵρεση, ἀλλά ἀναίρεση καί καθαίρεση τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.

θ) Ὁ ἅγιος ἔνδοξος ἐθνοϊερομάρτυς καί ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τονίζει : «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»! «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ ἕνας εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος εἶναι αὐτὸς, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ κεφάλι μας, χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά του, τὸ καταλαβαίνετε, μὰ λυπηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, διότι αὐτοὶ οἱ Ἀντίχριστοι εἶναι εἰς τὴν ἀπώλειαν, καθὼς τὸ ἔχουν».8Βλ. τὴν Η´ Διδαχὴ

ι) Ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα δέν πρόκειται νά μᾶς ὠφελήσει ἐθνικά στό ζήτημα τῆς Μακεδονίας, διότι, ὡς γνωστόν, τό Βατικανό στηρίζει τά Σκόπια.

ια) Ὁ θρησκευτικός τουρισμός εἶναι ἔννοια ἄγνωστη στήν Ὀρθοδοξία. Τά Ὀρθόδοξα μνημεῖα καί προσκυνήματα προσελκύουν μόνα τους μέ τήν Χάρι καί τό μεγαλεῖο τους.

ιβ) Ὁ Παπισμός ὡς διαχρονικός ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιχειρεῖ μέ ἤπια μέσα, ὡς Δούρειος Ἴππος, νά ὑποτάξει ἐκ τῶν ἔσω τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα καί Κύπρο.

ιγ) Τόν 15ο αἰ. οἱ πρόγονοί μας, γιά νά ἀποφύγουν τόν ἐξ Ἀνατολῶν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζήτησαν βοήθεια ἀπό τήν Δύση, τόν Πάπα. Ἐναντι τοῦ ἐξανατολισμοῦ προτίμησαν τόν ἐκδυτικισμό, τόν ἐκλατινισμό. Ἡ παπική βοήθεια, ὅμως, δέν ἦλθε ποτέ, μέ ἀποτέλεσμα τήν Ἄλωση τῆς Πόλεως. Καί τόν ἐξανατολισμό δέν ἀπέφυγαν, ἀλλά καί στόν ἐκδυτικισμό ὑπέκυψαν. Καί πάλι σήμερα, μέ πρόφαση τό μεταναστευτικό ζήτημα καί τόν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζητᾶμε βοήθεια ἀπό τόν Πάπα. Δέν θά μᾶς βγεῖ σέ καλό. Δέν πρέπει νά στηριχθοῦμε στή βοήθεια τῆς Δύσης, παρά μόνον στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς ἀντιπαπικούς Ἁγίους μας καί τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Δέν πρέπει νά ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος.

ιδ) Διακηρύττουμε καί διατρανώνουμε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς ὅτι Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ PAX VATICANA. Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΘΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.


1


2 Τό ὅραμα τοῦ Γ. Καλαντζῆ : Πατριάρχης καί Πάπας νά περπατήσουν μαζί στούς Φιλίππους, 02-08-2019, Ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Μακεδονία.
Σχεδιασμοί αντιδράσεων! 17-01-2020,

https://katanixi.gr/2019/08/02/τοὅραμα-του-γ-καλαντζή-πατριάρχης-καί/

Ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Μακεδονία.
Σχεδιασμοί αντιδράσεων! 17-01-2020

3 Τηλεφωνική ἐπικοινωνία Μητσοτάκη – Πάπα Φραγκίσκου, 13-05-2020, https://www.romfea.gr/diafora/37025-tilefoniki-epikoinoniaprothupourgou-me-papa-fragkisko


4 Τί δώρα ἀντάλλαξαν Πρόεδρος Ἀναστασιάδης – Πάπας Φραγκῖσκος, 18-11-2019, https://www.alphanews.live/politics/ti-dora-antallaxanproedros-anastasiadis-papas-fragkiskos-binteofoto,

5 Τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ προέδρου Ἀναστασιάδη μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, 04-05-2020,
https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/930813/ti-syzitisan-tilefonika-ptd-kai-papas-fraggiskos-a


6 http://www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/11/T11-006.pdf


7 Τίτ. 3, 10-11.

8 Βλ. τὴν Η´ Διδαχὴ

Share:
πνευματική ιδιοκτησία π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου
error: Content is protected !!